Organizacja imprezy okolicznościowej jest opodatkowana według obniżonej stawki, ale napoje trzeba wyodrębnić i zapłacić od nich 23 proc. VAT – stwierdził dyrektor warszawskiej IS.
To nie pierwsza taka interpretacja. Wcześniej identyczne stanowisko dyrektor IS w Warszawie zajął m.in. w interpretacji z 1 grudnia 2015 r. (nr IPPP2/4512-1018/15-2/MMa).
Całość, ale bez napojów
Tym razem z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który we własnym lokalu organizuje imprezy okolicznościowe: wesela, komunie, studniówki i inne. Wyjaśnił, że są to kompleksowe usługi składające się z pakietu gastronomicznego oraz elementów pobocznych, takich jak wynajem sali, obsługa kelnerska, oprawa muzyczna, dekoracja sali itp.
Od całości zamierzał płacić 8 proc. VAT. Chciał się jedynie upewnić, że taką stawką będą opodatkowane również podawane w trakcie imprezy napoje gorące (kawa, herbata) i chłodzące.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie tego nie potwierdził. Przypomniał, że z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone, jeżeli tworzą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeśli jednak w skład usługi wchodzą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej – stwierdził.
Wyjaśnił zatem, że w przypadku imprezy okolicznościowej zasadnicza jest usługa gastronomiczna. Powiązane z nią są takie usługi, jak: wynajem sali, obsługa kelnerska, oprawa muzyczna, dekoracja pomieszczeń itp. Do nich więc przedsiębiorca może zastosować 8 proc. VAT – potwierdził dyrektor izby.
Zastrzegł natomiast, że nie dotyczy to części usługi obejmującej sprzedaż napojów (kawa, herbata, napoje chłodzące). Te są ze stawką 23 proc.
Przypomniał, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zastosowania obniżonych stawek podatku (Dz.U. z 2013 r., poz. 1719 ze zm.) wyłączona z opodatkowania stawką 8 proc. jest sprzedaż napojów. Zdaniem organu jest tak nawet wtedy, gdy napoje są podawane w ramach jednej kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej.
Tak jak w restauracji
Podobnie klient, który zamówi w restauracji kotlet, ziemniaki i surówkę, a do tego herbatę, dostanie rachunek z 8-proc. stawką VAT od posiłku (usługa gastronomiczna związana z wyżywieniem) i 23-proc. od napoju.
Restauratorzy, chcąc oddawać fiskusowi mniej, zamierzali jeszcze bardziej dzielić usługę dotyczącą samych napojów: na ich sprzedaż (ze stawką 23 proc.), oraz przygotowanie i podanie (z 8 proc. VAT jak od usługi gastronomicznej). Na to jednak fiskus się nie zgodził. Potwierdzają to interpretacje zmieniające wydane przez ministra finansów 9 stycznia 2015 r. (nr PT8/033/98/608/PBD/14) i 19 grudnia 2014 r. (nr PT8/033/60/401/WCH/14/RD118732). Jego stanowisko poparł np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 17 marca 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 80/15, nieprawomocny).
Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lutego 2017 r. nr 1462-IPPP1.4512.1083.2016.2.MP