INTERPELACJA

Podwójne opodatkowanie ma miejsce w sytuacji, gdy ten sam dochód (przychód) jest opodatkowany u tego samego podatnika. W przypadku wykonawcy i podwykonawcy płacących ryczałt opodatkowanie następuje u nich odrębnie - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 5995). Tym samym zdaniem MF nie można tu mówić o podwójnym opodatkowaniu.

Zdaniem posłów obecnie podwykonawca, jak również główny wykonawca płacą podatek od kwoty, od której podatek został zapłacony, ponieważ nie ma prawa go odliczyć. Ministerstwo nie podzieliło tego stanowiska. Podkreśliło, że podatek dochodowy od osób fizycznych ma charakter osobisty, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba osiągająca dochód (przychód). Gdyby za trafny uznać argument o podwójnym opodatkowaniu firm płacących ryczałt, to w ocenie MF należałoby wprowadzić generalne rozwiązanie, że dochody (przychody) osoby fizycznej, np. z tytułu świadczenia usług, pochodzące z opodatkowanego dochodu (przychodu) innego podatnika, np. wynagrodzenia za pracę czy z działalności gospodarczej, są wolne od podatku dochodowego.

Resort stwierdził, że z podwójnym opodatkowaniem nie mamy do czynienia ani w sytuacji, w której w związku z prowadzoną działalnością wykonawca i podwykonawca korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych czy też stawki liniowej, ani wtedy gdy wybrali zryczałtowaną formę opodatkowania.

Ministerstwo Finansów krytycznie odniosło się do propozycji wprowadzenia w ryczałcie mechanizmu odliczenia identycznego jak w przypadku VAT ze względu na różnice w konstrukcji obu podatków. Podstawą opodatkowania VAT jest obrót, jednak podatek faktycznie obciążą jedynie tę część obrotu, która jest dodawana przez danego podatnika. Faktyczne opodatkowanie jedynie wartości dodanej jest uzyskiwane poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego w poprzedniej fazie obrotu. Zatem u danego podatnika faktycznie opodatkowany jest jedynie obrót przez niego wytworzony.