•  ZMIANA PRAWA Posłowie rozszerzyli zakres definicji budownictwa społecznego
  •  7-proc. VAT dla domów o powierzchni do 300 mkw. i mieszkań do 150 mkw.
  •  Nie przewiduje się ograniczeń w stosowaniu niższej stawki przy remontach

W Sejmie trwają prace nad definicją budownictwa społecznego. Z końcem 2007 roku upływa wynegocjowany w Traktacie Akcesyjnym okres przejściowy na stosowanie przez Polskę preferencyjnych zasad opodatkowania VAT budownictwa mieszkaniowego. Stosowanie obniżonej 7-proc. stawki VAT również po 31 grudnia 2007 r. ma umożliwić przyjęcie definicji budownictwa społecznego. Niestety, spór o ostateczny kształt definicji przeniósł się z ministerialnych gabinetów do Sejmu. Wygląda na to, że z trudem wypracowany przez resorty finansów oraz budownictwa i przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy wprowadzającej definicję budownictwa społecznego trafi do kosza. Posiedzenie sejmowej podkomisji, na którym rozpatrywane były trzy propozycje definicji - rządowa i dwie poselskie - przyniósł nieoczekiwane rozwiązania. Posłowie zdecydowali, że projektem wiodącym podczas prac nie będzie propozycja rządowa, lecz poselski projekt Samoobrony. Posłowie pracowali jednak jednocześnie nad wszystkimi trzema projektami. W rezultacie podkomisja przedstawiła zupełnie nowy tekst ustawy, przy czym udział rządowych propozycji jest w tym projekcie szczątkowy.

Niższa stawka

Przyjęte przez posłów rozwiązania są bardzo korzystne dla wszystkich planujących zakup domu lub mieszkania. Projekt zakłada, że definicją budownictwa społecznego objęte zostaną domy o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 mkw. oraz mieszkania do 150 mkw. To znacznie więcej niż przewidywał projekt rządowy, w którym zapisano limity wynoszące 220 mkw. dla domów i 120 mkw. dla mieszkań. Rząd nie chciał, aby do dostawy lokalu mieszkalnego w ramach definicji budownictwa społecznego zaliczano dostawy m.in. pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego, ale służących do celów innych niż mieszkaniowe np. siłownia, basen, sauna. Takich ograniczeń nie przewiduje projekt przygotowany przez podkomisję. Projekt nie określa ponadto, w jaki sposób ustalać należy powierzchnię użytkową decydującą o wysokości stawki VAT.

Szeroka definicja

Sejmowa wersja definicji zakłada możliwość stosowania obniżonej stawki podatku w odniesieniu do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa społecznego. W projekcie zdefiniowano budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym przede wszystkim poprzez odwołanie do pojęcia obiekty budownictwa mieszkaniowego, z wyłączeniem lokali użytkowych. Jednocześnie ustawa wprowadza szeroką definicję takich obiektów, odnosząc to pojęcie do całości działu 11 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych i obejmując wszystkie budynki mieszkalne, jakie ta klasyfikacja wyróżnia (w tym budynki tzw. zbiorowego zamieszkania, tj. domy opieki społecznej, internaty, domy studenckie, domy dziecka, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakłady karne). Dodatkowo definicją mają być objęte lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także budynki instytucji ochrony zdrowia, świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Remonty bez ograniczeń

Na sejmowych rozwiązaniach skorzystają także osoby, które po 1 stycznia 2008 r. zaplanują remont domu lub mieszkania. Warto przypomnieć, że od początku prac nad zakresem definicji największe spory budziła właśnie kwestia stosowania niższej stawki do remontów. Projekt rządowy przewidywał tutaj wiele ograniczeń. Przykładowo preferencją miały być objęte jedynie remonty części budynków stanowiących nieruchomość wspólną. Z kolei remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych (poza definicją budownictwa społecznego) zgodnie z projektem rządowym korzystałyby z preferencji, ale jedynie do 31 grudnia 2010 r. i pod warunkiem, że wartość zużytych materiałów nie przekroczyłaby 50 proc. kosztów usługi. Resort finansów tłumaczył, że takie ograniczenie narzuca nam prawo unijne (załącznik IV do Dyrektywy 2006/112/WE).

Wypracowany przez posłów projekt ustawy nie przewiduje żadnych ograniczeń w stosowaniu preferencyjnej stawki w odniesieniu do remontów. Przyjęcie tych rozwiązań oznaczałoby, że po 31 grudnia 2007 r. praktycznie wszystkie remonty domów i mieszkań zachowałyby preferencyjną 7-proc. stawkę VAT.

O ostatecznym kształcie definicji budownictwa społecznego zdecydują jeszcze w tym tygodniu połączone składy sejmowych komisji Finansów oraz Infrastruktury.

Zwrot na materiały budowlane

Projekt przyjęty przez podkomisję zakłada także bezterminowe przedłużenie prawa do zwrotu inwestorom indywidualnym części VAT na materiały budowlane, które wygasa z końcem 2007 roku. Propozycja ta ma zrównać w zakresie obciążeń VAT obywateli zaspokajających swoje potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie (budujących tzw. systemem gospodarczym) z osobami kupującymi domy lub mieszkania na rynku pierwotnym od deweloperów czy spółdzielni mieszkaniowych. Bezterminowy zwrot VAT przewidywał także projekt rządowy, jednak jego twórcy proponowali jednocześnie wprowadzenie ograniczeń mających zapobiegać podwójnej preferencji przy tej samej inwestycji (m.in. obowiązek złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia, że prawo do zwrotu nie przysługuje z tytułu zakupionych materiałów budowlanych związanych z realizacją czynności objętych definicją budownictwa społecznego). Ograniczeń takich nie przewiduje projekt opracowany przez sejmową podkomisję.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl