Dziś kończymy przegląd zmian w ustawach podatkowych na 2017 rok. Ostatni odcinek poświęcamy ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jej nowelizacja okazała się jedną z trudniejszych, a zatem pozytywnie należy ocenić fakt, że podatnicy już od roku znali niektóre zmiany i mogli się do nich przygotować.

Tak jak poprzednio nowe regulacje przedstawiamy w formie tabelarycznej. Pozwala to na szybkie odszukanie interesującego czytelnika artykułu ustawy – jeśli jest w tabeli, to znaczy, że się zmienił. Podajemy więc jego poprzednią wersję i tę zmienioną, a obok komentarz eksperta i podstawę prawną zmiany. Aby czytelnik mógł łatwo odnaleźć zmieniony fragment przepisu lub wprowadzoną nową regulację, zaznaczyliśmy je pogrubionym drukiem. Większość zmian weszła w życie 1 stycznia, lecz są też takie, które zaczną obowiązywać od 1 marca – i te zaznaczyliśmy kolorem niebieskim. Są to regulacje dotyczące rozpoczęcia działalności przez Krajową Administrację Skarbową. Przy niektórych komentarzach umieściliśmy czerwone hasło: „BARDZO WAŻNA ZMIANA”. W ten sposób chcieliśmy zwrócić uwagę czytelników na szczególnie ważną regulację.

Trudna nowelizacja: są złe, ale i dobre zmiany