Nowe przepisy, które umożliwią przekwalifikowanie instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie będą spójne ze standardami międzynarodowymi.
Projekt zmian do rozporządzenia dotyczącego instrumentów finansowych, który został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, to odpowiedź resortu na kryzys finansowy. Rozwiązania w nim zawarte pozwalają na przekwalifikowanie niektórych instrumentów finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczone do obrotu do innych kategorii.
Nie będzie to jednak możliwe w przypadku instrumentów pochodnych. Zmiany będzie można zastosować do okresów sprzed dnia wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie wcześniej niż według stanu na 1 października 2008 r. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Będzie miało zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008 roku.