Czy w przypadku, gdy mieszkanie zostało kupione np. w maju 2008 r., to przy jego sprzedaży, np. pod koniec 2009 r., będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące w dniu zakupu czy też zbycia tego lokalu? To jedno z pytań zadawanych przez czytelników w trakcie dyżuru telefonicznego dotyczącego opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Udzielający porad na ten temat Daniel Bałazy, ekspert z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej, wyjaśniał, że w takich sytuacjach będą miały zastosowanie przepisy ustawy o PIT obowiązujące w dniu zakupu mieszkania, czyli w 2008 roku. Z tego wynika, że w celu skorzystania z ulgi meldunkowej należy się w nim jak najszybciej zameldować. Im prędzej się to zrobi, tym szybciej uzyska się prawo do zwolnienia z podatku dochodowego. Należy podkreślić, że zasady te będą miały zastosowanie w przypadku każdej sprzedaży bez względu na to, czy będzie ona miała miejsce w 2009 czy też 2010 roku, a także w latach następnych.

Czytelnicy pytali też, czy można liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego, w przypadku gdy dwunastomiesięczny okres zameldowania w zakupionym w 2008 roku domu upłynie po 1 stycznia 2009 r. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Najważniejsze, by dwunastomiesięczny okres upłynął przed sprzedażą mieszkania.