W uchwale Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) został podany aktualny katalog podmiotów, które mogą przeprowadzać obowiązkowe badanie sprawozdań finansowych. Wykaz opublikowano w Monitorze Polskim z 9 grudnia 2008 r. (nr. 93, poz. 801). Uchwała została wydana na podstawie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001 r. nr 31, poz. 359 z późn. zm.). Na liście uprawnionych do badania sprawozdań finansowych według stanu na 28 października 2008 r. znajdują się 1927 podmiotów.

Z kolei na liście biegłych rewidentów wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych widnieje 3737 osób. Wykonują oni zawód, prowadząc własną działalność gospodarczą, lub jako wspólnicy spółki audytorskiej, pracując na etacie lub umowie cywilnoprawnej.

Oprócz tych dwóch list publikowanych w Monitorze Polskim samorząd biegłych prowadzi rejestr biegłych rewidentów, czyli wszystkich osób z uprawnieniami biegłego (t.j. rewidentów wykonujących zawód, jak i tych, którzy go nie wykonują).

Zmianę zasad dotyczących publikacji danych o biegłych rewidentach i firmach audutorskich przewiduje projekt ustawy o biegłych i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, który został przyjęty przez rząd. Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie już obowiązku publikacji tych danych w MP. KRBR będzie prowadziła tylko rejestr biegłych rewidentów i listę firm audytorskich. Będzie ona miała formę elektroniczną i zostanie udostępniona na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Rada będzie miała czas do 30 kwietnia 2009 r. na dostosowanie rejestru i listy do nowych wymogów.