Cudzoziemcy, którzy zarabiali w Polsce, mogą wybrać opodatkowanie według skali PIT.
Podatnik w 2008 roku uzyskiwał w Polsce przychody z umowy zlecenia. Musi z tych zarobków rozliczyć się w polskim urzędzie skarbowym.
- Czy do rozliczenia takich zarobków mogę wybrać opodatkowanie według skali PIT - pyta pan Krzysztof z Płocka.
Tak. Może pan wybrać opodatkowanie według skali PIT.
Podatnicy, którzy posiadają rezydencję podatkową innego niż Polska państwa UE, EOG lub Szwajcarii, będą mieli możliwość wyboru formy opodatkowania niektórych kategorii dochodów (np. dochodów z praw autorskich, umów zleceń i o dzieło, zasiadania w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych). Zamiast zryczałtowanego 20-proc. podatku będą mogli wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, tzn. według skali podatkowej.
Ważne, aby podatnik miał miejsce zamieszkania w innym niż Polska kraju oraz posiadał certyfikat rezydencji potwierdzający to miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
Nowe zasady rozliczenia podatkowego będą mogli stosować tylko rezydenci podatkowi takich państw, z którymi istnieje podstawa prawna dla tzw. wymiany informacji podatkowych między władzami podatkowymi Polski oraz tego państwa. Taką podstawą prawną jest najczęściej umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli zawiera klauzulę wymiany informacji.
Możliwość wyboru formy opodatkowania obcokrajowcy będą już mieć w rozliczeniu za 2008 rok. Obcokrajowiec, który zamiast 20-proc. zryczałtowanego podatku wybierze rozliczenie według skali PIT, będzie miał obowiązek złożenia rocznego zeznania PIT w Polsce za 2008 rok do 30 kwietnia 2009 r.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 1 pkt 22 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).