Rozmawiamy z TOMASZEM MICHALIKIEM, doradcą podatkowym - Po nowelizacji ustawy o VAT co do zasady każdy podatnik będzie mógł uzyskać zwrot podatku w terminie 60 dni. Zmiana w istotny sposób wpłynie na przepływy finansowe dużej grupy podatników. Skończą się też próby naciągania przepisów dotyczących szybszych zwrotów podatku.
ROZMOWA
• Czy zmiana przepisów dotyczących terminu zwrotu VAT istotnie przełoży się na obrót gospodarczy?
- Tak. Uważam, że zmiana jest bardzo ważna i korzystna dla podatników. Najistotniejsze jest to, że co do zasady każdy podatnik będzie mógł uzyskać zwrot VAT w ciągu 60 dni. Od tej reguły są tylko dwa wyjątki, z których szczególnie istotny jest ten odnoszący się do nowo powstałych podatników. Jest to formuła, na którą wszyscy od pewnego czasu czekamy i na brak której narzekamy. Dzisiaj podatnik o 60-dniowy zwrot VAT może wystąpić tylko wtedy, jeśli kupił środki trwałe, wartości niematerialne itd. albo stosuje obniżoną stawkę. W innych okolicznościach podatnik uzyska zwrot podatku w terminie 180 dni. To bardzo długi okres. Nowelizacja w istotny sposób wpłynie więc na przepływy finansowe dużej grupy podatników. Pewnie skończą się też próby naciągania przepisów dotyczących szybszych zwrotów podatku.
• Czy skrócenie terminu to jedyna korzyść dla podatników?
- Kolejną znaczącą z punktu widzenia podatników zmianą będzie zmiana art. 86 ust. 19 ustawy o VAT. Obecnie przepis przewiduje, że podatnik, który w danym okresie nie wykonał czynności opodatkowanych, przenosi nadwyżkę podatku naliczonego na kolejne okresy rozliczeniowe. W nowym brzmieniu przepis mówi, że podatnik może dokonać przeniesienia nadwyżki na kolejne okresy rozliczeniowe. W praktyce oznacza to, że podatnicy będą mogli dokonać wyboru, czy nadwyżkę tę zechcą przenieść na następne okresy rozliczeniowe, czy też wolą zwrot na konto. Muszę jednak podkreślić, że akurat w tym przypadku zwrot zostanie dokonany w terminie 180 dni. Jednak i ten termin podatnik może skrócić do 60 dni, jeżeli złoży zabezpieczenie majątkowe równe kwocie żądanego zwrotu.
• Dzisiaj podatnik, który dopiero zaczął działalność gospodarczą, musi dłużej czekać na zwrot VAT. Czy to się zmieni?
- Nie. To drugi wyjątek, w którym zwrot nadal - jako reguła - będzie następował w terminie 180 dni, chyba że podatnicy złożą zabezpieczenie majątkowe. Nowo powstali podatnicy będą mogli uzyskać zwrot VAT w ciągu 60 dni w odniesieniu do zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych.
• W przypadku nowo powstałych podatników szybszy zwrot podatku po nowelizacji ma zagwarantować złożenie zabezpieczenia. Czy jest to lepsze niż kaucja gwarancyjna?
- Nieszczególnie. Zastąpiono bowiem jedno wątpliwe rozwiązanie drugim. Z punktu widzenia Dyrektywy 112 i Konstytucji RP nie ma żadnego powodu, żeby podatnik, który prowadzi działalność krócej, musiał składać dodatkowe zabezpieczenia czy gwarancje. Takie nierówne traktowanie różnych grup podatników nie znajduje żadnego uzasadnienia. Natomiast niewątpliwie lepszym rozwiązaniem jest odniesienie się do kwoty żądanego zwrotu, a nie jakiejś stałej wartości, jak to miało miejsce w przypadku kaucji.