Akcyzie mogą podlegać tylko takie pojazdy wielofunkcyjne, w których nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że ich zasadniczym przeznaczeniem jest przewóz osób – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w trzech wyrokach.

Tym samym sąd nie potwierdził powszechnego stanowiska organów, że samochody spełniające funkcje osobowo-towarową (tzw. brygadówki) podlegają akcyzie. Przypomnijmy, że akcyza jest wyłącznie od osobówek. Często zdarza się jednak, że podatnicy uważają samochód za ciężarowy, a organy podatkowe za osobowy.

Podobnie było w sprawach, które dotyczyły spółki będącej producentem samochodów. Wystąpiła ona do dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Chciała potwierdzić, że pojazd osobowo-towarowy tj. VAN z podwójnym rzędem siedzeń tzw. „Double Cab in VAN” – nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Jej zdaniem bowiem powinien on być zaklasyfikowany jako pojazd ciężarowy, sklasyfikowany do kodu CN 8704, tj. obejmującego pojazdy silnikowe do transportu towarów.

Innego zdania był jednak dyrektor IAS. Uznał, że VAN z podwójnym rządem siedzeń to samochód osobowy opodatkowany akcyzą.

Ostatecznie sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który stanął po stronie podatnika.

Sąd wprost stwierdził, że akcyzie mogą podlegać tylko takie pojazdy wielofunkcyjne, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że ich zasadniczym przeznaczeniem jest przewóz osób.

WSA podkreślił, że pojazdy typu VAN (nawet z podwójnym rzędem siedzeń), dla celów akcyzy nie mogą być podobnie traktowane jak samochody typu kombi, których niewątpliwie zasadniczym przeznaczeniem jest właśnie przewóz osób.

Zdaniem WSA nie można również dokonywać wykładni rozszerzającej przy klasyfikacji pojazdów do samochodów osobowych i nakładać akcyzy na samochody, w których funkcje przewozu osób i towarów są równorzędne.

Sąd zwrócił także uwagę, że historycznie akcyza miała dotyczyć towarów luksusowych, a do takich na pewno nie można zaliczyć samochodów przeznaczonych do przewozu towarów, nawet gdy posiadają dwa rzędy siedzeń. Ich głównym przeznaczeniem jest bowiem użytkowanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (nie stanowią dobra luksusowego). Wyroki są nieprawomocne.

Wyroki WSA w Warszawie z 17 listopada 2023 r. sygn. akt. IIISA/WA/1636/23, IIISA/WA/1637/23 i IIISA/WA/1638/23