Ministerstwo Finansów planuje nałożyć akcyzę i obowiązek banderolowania na beztytoniowe woreczki nikotynowe – wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Zostały one opublikowane w ubiegłym tygodniu. Na razie są to tylko założenia, a nie gotowy już projekt. Uwagi można wysyłać do 18 sierpnia 2023 r. na adres sekretariatu departamentu podatku akcyzowego i podatku od gier (sekretariat.dag@mf.gov.pl).

Publikacja założeń jest efektem dyskusji, która odbyła się podczas VIII posiedzenia zespołu do spraw opracowania projektu regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania unijnego Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) oraz substytutów wyrobów tytoniowych.

O opodatkowanie beztytoniowych woreczków nikotynowych zaapelowała w ubiegłym roku część ekspertów rynku tytoniowego. Przekonywano, że może to przynieść milionowe wpływy dla budżetu państwa.

Podobne wnioski płyną z ubiegłotygodniowego raportu Instytutu Staszica, którego publikacja poprzedziła posiedzenie ministerialnego zespołu.

Alternatywy dla papierosów

Z opublikowanych przez MF założeń wynika, że zmiany mają dotyczyć beztytoniowych woreczków nikotynowych, czyli zażywanego doustnie subtytutu tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Woreczek zawiera nikotynę oraz wiele dodatków, w tym głównie włókna roślinne oraz takie składniki jak: guma arabica, korektor pH, stabilizatory, słodzik.

Produkty oferowane na polskim rynku różnią się zawartością nikotyny (od 0,8 mg/g do 65 mg/g). Są coraz bardziej popularne wśród konsumentów. Natomiast ich opodatkowanie nie podlega ujednoliceniu według unijnej dyrektywy 2011/64/UE. Podlegają jej bowiem wyłącznie tradycyjne wyroby tytoniowe (papierosy, cygara i cygaretki oraz tytoń do palenia). W pozostałym zakresie państwa członkowskie mają swobodę nakładania podatku akcyzowego.

Na tej podstawie Polska zdecydowała się do tej pory objąć akcyzą: e-papierosy, susz tytoniowy oraz tzw. wyroby nowatorskie. Te ostatnie to mieszaniny, które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny i w których składzie jest tytoń lub susz tytoniowy, w tym zawierające odrębnie płyn do papierosów elektronicznych (art. 2 pkt 36 ustawy o podatku akcyzowym).

Resort finansów planował uszczelnić tę definicję tak, aby dotyczyła również mieszanin, w których składzie znajdują się inne substancje niż tytoń lub susz tytoniowy. W ten sposób akcyzie podlegałyby np. susz konopny, wyroby zawierające zioła przeznaczone do waporyzacji. MF porzuciło jednak te plany, zastrzegając, że może do nich wrócić w kolejnej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Czas na nikotynowe saszetki

Niewykluczone, że plany te zostaną urzeczywistnione w projekcie, którego założenia opublikowano w ubiegłym tygodniu. Miałaby się w nim znaleźć definicja „innych wyrobów zawierających nikotynę, niezawierających tytoniu, które mogą być używane do wchłaniania nikotyny przez organizm ludzki z jednoczesnym wyłączeniem z niej płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów medycznych, produktów leczniczych, żywności i środków spożywczych”.

Z definicji wynikałoby m.in. opodatkowanie tytoniowych woreczków nikotynowych.

W projekcie określona zostałaby podstawa opodatkowania takich wyrobów, odnosząca się do ich całkowitej masy w kilogramach. Byłyby one oznaczane znakami akcyzy (banderolami).

Zasadniczo ich produkcja musiałaby się odbywać w składzie podatkowym (z pewnymi wyjątkami, np. związanymi z przedpłatą akcyzy). Produkcja wyrobów nikotynowych wymagałaby prowadzenia ewidencji (od lutego 2024 r. ma to być elektroniczna Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych – CEWA) i składania deklaracji podatkowych.

Stawka daniny od nowych wyrobów nie jest jeszcze znana, ale MF zakłada rozszerzenie o te wyroby tzw. mapy drogowej, przewidującej coroczną podwyżkę stawek akcyzy na używki aż do 2027 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2313).

Z założeń wynika również, że nowe wyroby byłyby objęte zabezpieczeniem akcyzowym na ogólnych zasadach wynikających z ustawy o podatku akcyzowym, a ich przywóz z zagranicy przez osoby fizyczne oraz w przesyłkach byłby w ramach ustalonych limitów zwolniony z podatku.©℗

Europa już zarabia na saszetkach nikotynowych

W opublikowanym w ubiegłym tygodniu raporcie Instytutu Staszica poinformowano, że część krajów Unii Europejskiej (Szwecja, Dania, Łotwa, Włochy, Estonia, Słowacja i Węgry) nałożyła już akcyzę na nikotynowe saszetki.

W Szwecji podatek od innych produktów zawierających nikotynę wynosi 200 koron za kg (ok. 85 zł). Węgry ustaliły stawkę podatku na 23600 forintów za kilogram (ok. 294 zł), a Włochy – w wysokości 22 euro za kg.©℗