– Orzeczenia te są precedensowe, bo doszło do zmiany ukształtowanego już stanowiska NSA, bez zmiany przepisów – komentują radca prawny Aleksandra Rutkowska, kierująca praktyką postępowań podatkowych w Dentons, i współpracujący z nią doradca podatkowy Aleksander Brzozowski (również z Dentons). Oboje byli pełnomocnikami podatnika w tych sprawach.