Artykił 33 ust. 1 tej ustawy o podatku akcyzowym zwalnia z akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw silnikowych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach użytkowych pojazdów silnikowych. Zwolnienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że paliwa silnikowe:
Spółka prowadząca stację paliw miała świadomość tego, że kierowcy TIR-ów naruszą warunki tego zwolnienia, jeżeli paliwo będzie spuszczane z baku do specjalnego zbiornika na terenie stacji.