Stare znaki akcyzy, które naniesiono na butelki wina przed 1 stycznia 2022 r., zachowają ważność do końca 2023 r. – zakłada projekt nowego rozporządzenia ministra finansów.

Wydłużenie okresu ważności nie miałoby jednak dotyczyć banderoli, którymi opatrzono butelki wina sprowadzone z zagranicy po 31 grudnia 2021 r.
Projekt rozporządzenia, który to przewiduje, ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Chodzi o ważność znaków akcyzy, których wzory zostały określone w poz. IV i VIII załącznika nr 1 oraz w poz. IV załącznika nr 2 do rozporządzenia ministra finansów z 7 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1147 ze zm.). Wprawdzie od lipca 2021 r. obowiązują nowe wzory banderoli na wino, ale dotychczasowe mogą być wykorzystywane w obrocie gospodarczym do końca 2022 r.
O wydłużenie tego okresu przejściowego apelował do ministra finansów Związek Pracodawców Polska Rada Winiarska. Tłumaczył, że wyprzedaż wina w butelkach oznaczonych starymi banderolami przedłuża się, bo potencjalni odbiorcy obawiają się, że nie zdążą wyprzedać alkoholu do końca 2022 r. Wydłużenie okresu przejściowego o rok pomoże więc w wyprzedaży butelek wina opatrzonych starymi banderolami. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich – w konsultacjach publicznych