Eksperci nie zgadzają się z taką wykładnią. Uważają, że obowiązek ewidencjonowania wyrobów wolnych od podatku ze względu na ich przeznaczenie to kuriozum.
– To oznaczałoby, że miasto zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych musi ewidencjonować wszystkie dokonane przez siebie, jak i podległe mu jednostki organizacyjne, zakupy węgla i gazu zużytego do celów opałowych. Uważam to za daleko idącą przesadę – komentuje Mateusz Jopek, menedżer w zespole podatku akcyzowego i ceł w Deloitte.