Przypomnijmy, że od 1 lutego br. handel wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi zerową stawką ze względu na ich przeznaczenie wymaga wystawiania i przesyłania do systemu EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych) elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD). Taki obowiązek dotyczy również przedsiębiorców mających status pośredniczącego podmiotu węglowego, którzy sprzedali ponad 30 tys. ton węgla rocznie, udokumentowali sprzedaż fakturą i uzyskali od finalnych nabywców węglowych oświadczenie, że wyrób zostanie wykorzystany do celów opałowych.
Spółka, która wystąpiła o interpretację, spełnia te warunki. Sądziła, że wszystkie dostawy węgla, które wykaże na jednej fakturze zbiorczej, będzie mogła udokumentować jednym elektronicznym dokumentem dostawy (e-DD).