Przedsiębiorca może, na podstawie faktury dokumentującej wiele transakcji, sporządzić jeden elektroniczny dokument dostawy, pod warunkiem że zostały one zrealizowane jednego dnia – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że od 1 lutego br. handel wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi zerową stawką ze względu na ich przeznaczenie wymaga wystawiania i przesyłania do systemu EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych) elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD). Taki obowiązek dotyczy również przedsiębiorców mających status pośredniczącego podmiotu węglowego, którzy sprzedali ponad 30 tys. ton węgla rocznie, udokumentowali sprzedaż fakturą i uzyskali od finalnych nabywców węglowych oświadczenie, że wyrób zostanie wykorzystany do celów opałowych.
Spółka, która wystąpiła o interpretację, spełnia te warunki. Sądziła, że wszystkie dostawy węgla, które wykaże na jednej fakturze zbiorczej, będzie mogła udokumentować jednym elektronicznym dokumentem dostawy (e-DD).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział, że dopuszczalne jest wystawienie jednego e-DD dla wielu dostaw objętych jedną fakturą dokumentującą sprzedaż, ale dostawy te powinny dotyczyć jednego dnia (dnia, w którym następuje ich wydanie), a nie w okresie tygodnia czy miesiąca.
Zdaniem dyrektora KIS bowiem kluczowy dla wypełnienia obowiązków ciążących na pośredniczącym podmiocie węglowym, w tym także dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, jest dzień wydania wyrobów węglowych.
Potwierdza to analiza zarówno ustawy o podatku akcyzowym, jak i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Odnoszą się one do konkretnego dnia, w którym doszło do sprzedaży – podsumował organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 lutego 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.326.2021.1.MK