Od stycznia 2022 gorzelnie producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych (np. cydru czy perry) zapłacą o połowę niższą akcyzę. Wciąż ważą się losy podwyżki akcyzy na pozostałe używki.

23 listopada 2022 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, dostosowujący ją do przepisów unijnych. Od stycznia przyszłego roku mają wejść w życie preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych. Tym samym gorzelnie producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych (np. cydru czy perry) zapłacą o połowę niższą akcyzę. Wciąż ważą się losy podwyżki akcyzy na pozostałe używki. Przyjęta przez Sejm 29 października br. nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada podniesienie akcyzy od stycznia 2022 r. na pozostałe alkohole oraz papierosy o 10 proc. Senat jednak opowiedział się za odrzuceniem ustawy.

Jeśli przepisy wciąż procedowane przepisy weszłyby w życie, już od 1 stycznia 2022 r. nastąpi podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10 proc. (bez cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. obj.).

W noweli została zapisana tzw. mapa drogowa, czyli harmonogram podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 proc., w latach 2023-2027. w przypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego - podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc.

Najistotniejsze rozwiązania dotyczące obniżki akcyzy w 2022 r. dla małych producentów

Wprowadzone zostaną preferencje podatkowe dla małych producentów napojów alkoholowych polegające na:

  • obniżeniu do 50 proc. podstawowej stawki akcyzy,
  • dodaniu definicji małego, niezależnego producenta,
  • wprowadzeniu systemu certyfikowania dla takich producentów.

Na zmianach najbardziej skorzystają rolnicy i sadownicy. O takie rozwiązanie apelowali m.in. mali winiarze i producenci cydru.

Kto skorzysta z 50 proc. stawki podatku akcyzowego

Na zmianach skorzystają:

  • mali producenci alkoholu etylowego (gorzelnie należące do producentów owoców),
  • mali producenci wina,
  • mali producenci napojów fermentowanych (np. mali producenci win owocowych, cydrów),
  • mali producenci wyrobów pośrednich (w tym mali producenci wyrobów alkoholizowanych, np. miodów pitnych półtoraków i dwójniaków).

Elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych

Ponadto wprowadzona zostanie elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, poprzez objęcie tych przemieszczeń monitorowaniem w Systemie EMCS.

Sprzedaż na odległość wyrobów akcyzowych

Uelastyczniona też zostanie sprzedaż na odległość wyrobów akcyzowych. Również sprzedawca wysyłający wyroby z innego państwa członkowskiego będzie mógł bezpośrednio rozliczyć się z akcyzy na terytorium kraju.

Termin całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji akcyzowych zostanie przesunięty z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r.