Celem nowelizacji – jak pisaliśmy w artykule „Czas na kolejne zmiany w akcyzie” (DGP nr 124/2021) – jest wdrożenie trzech unijnych dyrektyw: 2020/262 (zwanej horyzontalną), 2020/1151 (zwanej alkoholową) i dyrektywy 2019/2235. Skutkiem byłoby m.in. wprowadzenie do ustawy o podatku akcyzowym przepisu, zgodnie z którym dosłodzenie piwa po zakończeniu procesu fermentacji podwyższy podstawę opodatkowania akcyzą (będzie to oznaczać odwrócenie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 maja 2018 r., sygn. C-30/17).
W najnowszej wersji projektu, która została zaakceptowana przez rządowy komitet do spraw europejskich, dopisano nowy przepis (projektowany art. 5 nowelizacji). Chodzi o zmianę obowiązującej już innej nowelizacji – z 30 marca 2021 r. (Dz.U. poz. 694). Zakłada ona, że ewidencje i dokumentacje, o których mowa w art. 138a–138l oraz w art. 138o ustawy o podatku akcyzowym, będą prowadzone elektronicznie już od 2022 r.