Ewidencje i dokumentacje akcyzowe trzeba będzie prowadzić w formie elektronicznej dopiero od 1 stycznia 2023 r. – zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który czeka na przyjęcie przez rząd.

Celem nowelizacji – jak pisaliśmy w artykule „Czas na kolejne zmiany w akcyzie” (DGP nr 124/2021) – jest wdrożenie trzech unijnych dyrektyw: 2020/262 (zwanej horyzontalną), 2020/1151 (zwanej alkoholową) i dyrektywy 2019/2235. Skutkiem byłoby m.in. wprowadzenie do ustawy o podatku akcyzowym przepisu, zgodnie z którym dosłodzenie piwa po zakończeniu procesu fermentacji podwyższy podstawę opodatkowania akcyzą (będzie to oznaczać odwrócenie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 maja 2018 r., sygn. C-30/17).
W najnowszej wersji projektu, która została zaakceptowana przez rządowy komitet do spraw europejskich, dopisano nowy przepis (projektowany art. 5 nowelizacji). Chodzi o zmianę obowiązującej już innej nowelizacji – z 30 marca 2021 r. (Dz.U. poz. 694). Zakłada ona, że ewidencje i dokumentacje, o których mowa w art. 138a–138l oraz w art. 138o ustawy o podatku akcyzowym, będą prowadzone elektronicznie już od 2022 r.
Teraz Ministerstwo Finansów zaproponowało wydłużenie tego terminu o rok z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną oraz – jak pisze – „wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców przygotowujących się do wprowadzenia elektronicznej postaci ewidencji”.
To oznacza, że dopiero od 2023 r. będą musiały być prowadzone elektronicznie ewidencje m.in. suszu tytoniowego, energii elektrycznej, wyrobów alkoholowych, gazowych i węglowych, podatkowych znaków akcyzy.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów