29 czerwca 2021 r. w MF prace rozpocznie opiniodawczo-doradcze Forum Akcyzowe, a pierwsze spotkanie będzie dotyczyć rynku wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich - poinformował resort finansów, zapraszając zainteresowanych do udziału.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, Forum Akcyzowe jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy ministrze finansów, funduszy i polityki regionalnej, powołanym na podstawie zarządzenia z 14 maja 2021 r. w sprawie Forum Akcyzowego.

Pierwsze spotkanie w ramach Forum Akcyzowego będzie dotyczyć rynku wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich i z powodu pandemii odbędzie się online 29 czerwca 2021 r. w godzinach 9.00-12.45 w aplikacji MS Teams.

MF zaprosił do udziału w pracach Forum wszystkie podmioty zainteresowane dialogiem.

"Forum to sprawdzony sposób dialogu między administracją a biznesem, organizacjami branżowymi i doradcami podatkowymi. Ministerstwo Finansów od 2018 r. organizuje Forum Cen Transferowych, a od 2019 r. działa także Forum MDR. Ta formuła cieszy się uznaniem przedsiębiorców i teraz znajdzie zastosowanie również dla podatku akcyzowego" - wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski, cytowany w informacji resortu.

Jak wskazano, rekomendacje przyjęte przez Forum Akcyzowe stanowią ważny głos doradczy osób zaproszonych do dyskusji i mogą być wykorzystane przez MF w związku z prowadzonymi pracami m.in. w zakresie wydania interpretacji ogólnych, objaśnień podatkowych lub w ramach prac legislacyjnych.

MF poinformowało, że zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać do 18 czerwca 2021 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jeden podmiot może być reprezentowany przez nie więcej niż 2 osoby. W przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez jeden i ten sam podmiot, decyduje kolejność zgłoszeń lub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż dwie osoby). Brak wskazania oznacza rezygnację przez podmiot z uczestnictwa w posiedzeniu Forum.

Według MF, formuła Forum Akcyzowego przewiduje aktywny udział zaproszonych uczestników, współpracujących w grupach roboczych. Członkowie grup roboczych zostaną wskazywani spośród uczestników posiedzenia Forum. Prace grup roboczych będą się toczyły pomiędzy posiedzeniami Forum, a ich rezultaty zostaną zaprezentowane w trakcie kolejnego posiedzenia Forum Akcyzowego.