Oferowane do sprzedaży tytoniowe wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych od 1 maja muszą być oznaczane podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy – przypomniało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Resort nie przedłuży już dotychczasowych preferencji zapisanych w rozporządzeniu z 22 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1092). Płyn do e-papierosów oraz wyroby nowatorskie, wobec których obowiązek podatkowy powstał do końca grudnia 2020 r., nie muszą być oznaczane banderolą legalizacyjną do końca kwietnia 2021 r. Od maja br. to się zmieni.
Niezależnie od tego od początku tego roku podmioty prowadzące składy podatkowe, importerzy i producenci muszą oznaczać takie produkty banderolami podatkowymi.
Informacje na temat procedury otrzymania legalizacyjnych znaków akcyzy można znaleźć na stronie internetowej: www.banderolaakcyzowa.pl. Wskazówek na temat kwot do wpłaty, dokumentów itp. obowiązków udzielają też pracownicy właściwych urzędów skarbowych.
Opłaty za banderole legalizacyjne wynoszą 5 zł za sztukę płynu do e-papierosów i 2 zł za sztukę wyrobu nowatorskiego.
Od maja br. spis wyrobów akcyzowych, które muszą być oznaczane banderolami legalizacyjnymi, musi trafiać do naczelnika urzędu celno-skarbowego, a nie jak wcześniej urzędu skarbowego. Właściwość fiskusa w tym zakresie zmieniło rozporządzenie z 20 kwietnia br. (Dz.U. poz. 758).