Taki jest wniosek z ubiegłotygodniowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Orzeczenie dotyczyło wprawdzie decyzji akcyzowych wydanych zarówno przez Włochy, jak i Grecję, ale ma znaczenie również dla naszego kraju. Zasady współpracy państw unijnych przy odzyskiwaniu zaległej daniny są bowiem określone w dyrektywie 76/308 z 15 marca 1976 r. Polska wdrożyła je do swojego prawa, więc tak jak Włochy czy Grecja ma obowiązek reagować na zagraniczne wnioski o pomoc w egzekucji.
Problem powstaje, gdy tę samą zaległość chcą egzekwować administracje skarbowe obu państw członkowskich. Tak właśnie było w sprawie rozstrzygniętej orzeczeniem TSUE.