Spytała o to spółka w likwidacji, która przez dłuższy czas wykorzystywała w celach przemysłowych alkohol skażony acetonem. Był on objęty zwolnieniem z akcyzy ze względu na jego przeznaczenie (zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym).
Problem pojawił się, gdy wskutek nowelizacji rozporządzenia ministra finansów z 7 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1028) aceton przestał być uznawany za środek skażający alkohol. Z tego powodu spółka mogła korzystać ze zwolnienia wyłącznie jeszcze przez pół roku. W tym czasie mogła wykorzystać posiadany alkohol albo wycofać go z produkcji. Wybrała to drugie rozwiązanie. Płyn został wycofany z produkcji w obecności celnika. Został przelany do beczek i specjalnych pojemników (paletopojemników) oraz oplombowany.