Podstawowym kryterium, które trzeba brać pod uwagę przy opodatkowaniu akcyzą samochodów, jest ich przeznaczenie. Dokonując tej oceny, organy muszą uwzględnić homologację.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne dyrektora izby celnej dotyczące akcyzy na samochody. Chodziło o dwie interpretacje podatkowe w zakresie opodatkowania samochodów typu pikap. Podstawowym kryterium, jakie trzeba brać pod uwagę przy opodatkowaniu akcyzą samochodów, jest ich przeznaczenie – podkreślił sędzia NSA Cezary Pryca. Zdaniem sądu organy podatkowe nie skupiły się na tym, czy sporne samochody były przeznaczone do przewozu osób. Błędem było też pominięcie przy ocenie ich przeznaczenia zapisów ze świadectwa homologacji. Podatnik dołączył je do wniosków o interpretację i należało się do nich odnieść.
Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, z orzecznictwa wynika, że świadectwo homologacji jest dokumentem urzędowym. Nie można przy interpretacji przepisów prawa podatkowego pominąć homologacji, jej znaczenia i charakteru.
Z wnioskiem o interpretację do organów podatkowych wystąpiła spółka, która sprowadza do Polski (wewnątrzwspólnotowe nabycie) i sprzedaje samochody. Pojazdy te mają świadectwa homologacji jako ciężarowe (terenowe), tzw. auta typu pikap. W ocenie podatniczki takie samochody nie podlegają akcyzie.
Organy podatkowe uznały, że uzyskanie świadectwa homologacji typu samochodu ciężarowego-terenowego dla pojazdu kompletnego nie przesądza o jego klasyfikacji taryfowej do kodu CN 8704 jako pojazdu ciężarowego. Zaznaczyły, że w notach wyjaśniających po zmianie, pozycja 8703 obejmuje m.in. pojazdy wielofunkcyjne typu pikap. W związku z tym pojazd posiadający homologację typu ciężarowo-terenowego oraz nadwozie z podwójną kabiną pasażerską z 5 lub 6 miejscami siedzącymi, 2 osie o wskazanym rozstawie oraz określoną długość skrzyni ładunkowej podlega podatkowi akcyzowemu.
WSA w Warszawie nie zgodził się ze stanowiskiem organów podatkowych. Sąd podkreślił, że aby dany pojazd mógł być objęty pozycją CN 8703, musi przede wszystkim być przeznaczony zasadniczo do przewozu osób. Niespełnienie tego podstawowego warunku oznacza, że nie jest możliwe zaklasyfikowanie konkretnego pojazdu do wspomnianego kodu. NSA podzielił to stanowisko. Wyroki są prawomocne.
Sygn. akt I GSK 770-771/09.