Rada Ministrów zgodziła się na zapowiadaną podwyżkę stawki akcyzy na wyroby tytoniowe. Wprowadzane zmiany mają też utrudnić uchylanie się od opodatkowania.
Rząd przyjął projekt Ministerstwa Finansów o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, którego rezultatem będzie podwyższenie stawki akcyzy na papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki o 4 proc. Jednocześnie zniesiona zostanie najpopularniejsza kategoria cenowa (NKC) i zastąpiona zostanie średnią ważoną detaliczną ceną sprzedaży (ŚWDCS). Jest to iloraz ilości i całkowitej wartości odpowiednio wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Obliczą się ją na podstawie cen detalicznych sprzedaży obejmującej wszystkie podatki w oparciu o dane z roku poprzedniego.
Oprócz zmian w wysokości podatku akcyzowego wprowadzono wiele unormowań, których celem jest zmniejszenie uszczupleń wpływów z podatku akcyzowego do budżetu państwa spowodowany przez obchodzenie prawa. Jedną ze zmian jest wprowadzenie innej definicji papierosów. Przykładowo od 2011 roku tytoń zrolowany uznaje się za dwa papierosy, gdy filtr lub ustnik jest dłuższy niż 8 cm, ale krótszy niż 11 cm, a za trzy papierosy, gdy jest dłuższy niż 11 cm, ale krótszy niż 14, za cztery – gdy jest dłuższy niż 14 cm, ale krótszy niż 17.
Producent, importer czy podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia będą zobowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi finansów informacji o licznie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy poszczególnych marek papierosów i tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną w okresie pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego i w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, na który obliczana jest ŚWDCS.