Ministerstwo Finansów nie wprowadzi zmian w zasadach opodatkowania olejów smarowych.
Polska miała prawo opodatkować akcyzą oleje smarowe, w tym także te wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania, poinformował resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 22252). Takie produkty wprawdzie nie są objęte ujednoliconą akcyzą w ramach Unii Europejskiej, jednak państwa członkowskie mogą na nie nakładać podatki.
Możliwość opodatkowania olejów smarowych potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE (połączone sprawy C-145/06, C-146/06).