Resort finansów opublikował projekt noweli akcyzowej w zakresie węgla i koksu. Swoją propozycję ma też PSL. Oba projekty znacznie się różnią.
Nowela ministerialna trafiła właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Projekt PSL został zgłoszony jako poprawka mniejszościowa, do drugiej ustawy deregulacyjnej, która jest na etapie prac parlamentarnych.
Przy ocenie obu dokumentów widać kilka istotnych różnic. Z uwag ogólnych projekt Ministerstwa Finansów napisany jest bardziej przystępnym językiem. Przy propozycjach PSL nowela w wielu miejscach do złudzenia przypomina regulacje ustawy o VAT. Obie propozycje zawierają praktycznie ten sam zakres zwolnień z akcyzy, który jest odzwierciedleniem regulacji zawartych w unijnej dyrektywie energetycznej.
Przeanalizowaliśmy te dwa projekty. Najważniejsze ich elementy prezentuje nasze zestawienie.