Od 1 października nie trzeba będzie obowiązkowo składać w urzędzie celnym papierowych dokumentów dotyczących akcyzy i podatku od gier - mówi Grzegorz Smogorzewski, dyrektor departamentu Służby Celnej w Ministerstwie Finansów.
Od kiedy można przesyłać elektroniczne deklaracje w podatku akcyzowym i w podatku od gier?
Od 1 października w ramach systemu rozliczeń celno-podatkowych i finansowo-księgowych (system ZEFIR) przedsiębiorcy uzyskają możliwość przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji akcyzowych oraz w podatku od gier. Tym samym stwarza to możliwość składania w formie elektronicznej wszystkich dokumentów we wszystkich obszarach zadaniowych Służby Celnej.