Przedsiębiorca handluje samochodami osobowymi. Jedną z wykonywanych czynności jest pośrednictwo w sprzedaży samochodów. Podmiot kojarzy nabywcę ze sprzedawcą, a jego wynagrodzeniem jest prowizja, jaką otrzymuje od sprzedawcy samochodu z tytułu doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży samochodu. Czy pośrednictwo podlega opodatkowaniu akcyzą?
Ministerstwo Finansów wyjaśniło nam, że w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
● import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju;
● nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju;
● pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju:
a) wyprodukowanego na terytorium kraju,
b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu wymienionych wyżej czynności.

Stawka akcyzy wynosi: 18,6 proc. podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm sześc. i 3,1 proc. – dla pozostałych samochodów osobowych

W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż w Polsce auta osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.
W odniesieniu do samochodu osobowego podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje opisanych czynności.
Jeżeli przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju dokonał inny podmiot niż podmiot, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, podatnikiem jest osoba, która nabyła prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel. Jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem, to podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która wystąpiła o rejestrację tego samochodu w Polsce.
Zatem podmiot zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży samochodów osobowych, jeżeli nie dokonuje żadnej z tych czynności, czyli importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, ani nie jest stroną umowy sprzedaży samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, nie jest podatnikiem z tytułu tych czynności.
Podstawa prawna
Art. 100 ust. 1 i 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.).