Od 1 stycznia 2012 r. Komisja Europejska zmieniła kody taryfy celnej, czyli Nomenklatury Scalonej (CN), na niektóre wyroby akcyzowe. Przykładowo dotychczas obowiązujące kody na paliwa zostały rozdzielone na paliwa zawierające biokomponenty oraz niezawierające biokomponentów. Samym biokomponentom nadano zupełnie nowe kody.
Jednak na razie Ministerstwo Finansów nie planuje znowelizowania żadnej ustawy, której przepisy przy klasyfikowaniu towarów odnoszą się do kodów taryfy celnej, co ułatwiłoby wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
– Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały tablice korelacyjne, dzięki którym można prześledzić zmiany wprowadzone w taryfie celnej – tłumaczy Dominika Cabaj, dyrektor w Dla Piper Wiater.

Nomenklatura Scalona (CN) to zmieniana corocznie klasyfikacja towarów dla celów poboru podatku w imporcie (cła, VAT, akcyzy)

Nasza rozmówczyni dodaje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) o podatku akcyzowym zmiany w Nomenklaturze Scalonej nie powodują zmian w opodatkowaniu wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w ustawie. Oznacza to, że to, co jest wyrobem akcyzowym, oraz zakres obowiązujących zwolnień nie uległy zmianie.
Przedsiębiorcy nie wiedzą jednak, czy mają ewidencjonować paliwa, używając starych kodów, czy też nowych. Nie wiadomo też, który kod – nowy czy stary – powinien być wpisany na fakturze.
– Oczywiście, do celów księgowych można używać obu kodów, ale jest to uciążliwie. W dodatku nie zawsze w rejestrze czy na fakturze jest dostateczna ilość miejsca – zwarca uwagę Dominika Cabaj.
Najwięcej problemów mają jednak przedsiębiorcy, którzy przemieszczają wyroby w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Obecnie stosując tą procedurę, trzeba korzystać z elektronicznego systemu EMCS. Przedsiębiorcy mają firmowe programy skoordynowane z tym systemem, w którym obowiązują nowe kody, i z innymi programami służącymi do ewidencjonowania wyrobów wewnątrz firmy. Z tego powodu przedsiębiorcy, którzy chcą na fakturach wpisywać oba kody, muszą przeprogramować wszystkie systemy, co jest niezwykle kosztowne.
Zamieszania z kodami obawiają się także rolnicy ubiegający się o zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej , którzy będą mieć faktury z nowymi oznaczeniami. Ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52 poz. 379 z późn. zm.) posługuje się starymi kodami celnymi.
Najlepszym wyjściem z sytuacji byłaby inicjatywa Ministerstwa Finansów zmierzająca do dostosowania do nowych kodów przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz innych aktów związanych z tym podatkiem.