Nie musi go wystawiać i dołączać do przemieszczanego towaru podatnik, który jednorazowo kupuje za granicą i sprowadza do Polski mniej niż 200 kg węgla.
Przedsiębiorca zajmuje się uprawą roślin ozdobnych. Szklarnie ogrzewa węglem kamiennym. Kupuje go w Czechach i własnym transportem przywozi do Polski. Takie przemieszczenie stanowi nabycie wewnątrzwspólnotowe, dlatego dla zachowania zwolnienia z akcyzy ma obowiązek wystawić dokument dostawy i dołączyć go do przemieszczanych wyrobów węglowych. Podatnik zamierza kupować węgiel systematycznie, w miarę potrzeb. Jednorazowy zakup nie będzie jednak przekraczał 200 kg. Czy wtedy również będzie zobowiązany do wystawienia dokumentu dostawy?
Analizując pytanie przedsiębiorcy, Ministerstwo Finansów powołało się na art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.). Zgodnie z nim z akcyzy zwolnione jest nabycie wewnątrz- wspólnotowe wyrobów węglowych przez podmioty wymienione w ust. 2 tego przepisu. Wśród nich jest m.in. hodowca kwiatów (art. 31a ust. 2 pkt 6), który zużywa węgiel w pracach ogrodniczych. Warunkiem dla zachowania tego zwolnienia jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy (art. 31a ust. 3 pkt 3).
Zobowiązuje do tego wyraźnie par. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 196). Od tej zasady jest jednak wyjątek. Otóż, w myśl par. 4 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 8 lutego 2013 r. w sprawie warunków stosowania zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 213), w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zwolniony podmiot wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo, nie musi on wystawiać ani dołączać dokumentu dostawy. Tak więc hodowca roślin ozdobnych będzie zwolniony z tego obowiązku, jeżeli jednorazowo nie kupi w Czechach więcej niż 200 kg węgla.
Dokument dostawy wystawiają: prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący, zarejestrowany odbiorca, podmiot zużywający, pośredniczący podmiot węglowy i korzystający ze zwolnienia