W życie wchodzi nowelizacja ustawy akcyzowej z 12 lipca 2013 r. (Dz.U. poz. 939). Najważniejsza zmiana to opodatkowanie węgla (z uwzględnieniem dopuszczalnych zwolnień) na ostatnim etapie obrotu, czyli w uproszczeniu – jego nabycia przez finalnego nabywcę, który dalej już surowca nie sprzedaje.
Do tej pory opodatkowaniu podlegały wszystkie transakcje w łańcuchu obrotu (np. sprzedaż z kopalni do hurtownika), a w celu stosowania zwolnienia z akcyzy konieczne było wielokrotne wystawianie przez podmioty pośredniczące dokumentów dostawy. Teraz obowiązek ten zasadniczo dotyczy dwóch sytuacji – sprzedaży węgla zwolnionej z akcyzy nabywcy końcowemu oraz przypadku, gdy nabywca finalny kupuje węgiel z zagranicy. Jednocześnie zaczynają obowiązywać nowelizacje dwóch rozporządzeń ministra finansów. Chodzi tu o: rozporządzenie z 10 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.U. poz. 1086) oraz rozporządzenie z 10 września 2013 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych (Dz.U. poz. 1087).
Także dziś wchodzą w życie przepisy umożliwiające składanie kaucji gwarancyjnej, która ma być stosowana w celu uniknięcia solidarnej odpowiedzialności w VAT w obrocie towarami wrażliwymi. Chodzi tu o paliwa, złoto nieobrobione i niektóre wyroby stalowe. Zasadnicze zmiany w VAT w tym zakresie, tj. wprowadzające solidarną odpowiedzialność, a także odwrotne obciążenie przy sprzedaży prętów stalowych, zaczną obowiązywać od 1 października.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 20 września 2013 r.