Koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych oraz kwoty wnoszone przez podatników na ich produkcję będą od 1 września wyższe o 0,45 proc.
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Wynika z niego, że zwiększą się koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych oraz kwoty wpłacane na pokrycie tych kosztów od importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosy, tytoń), suszu tytoniowego, wyrobów spirytusowych i winiarskich.
Projekt określa także koszty wytworzenia znaków akcyzy i kwoty na ich pokrycie od importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych i winiarskich w puszkach.
Ministerstwo Finansów przedstawiło także projekt nowelizacji drugiego rozporządzenia – w sprawie zwolnień z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Przedłuża on do końca 2016 r. zwolnienie z obowiązku oznaczania banderolami m.in. piwa, gazu ziemnego, cygar i cygaretek.

Etap legislacyjny

Projekty nowelizacji obu rozporządzeń czekają na podpis ministra finansów