Podatkiem objęte są niemal wszystkie nadające się do palenia produkty. Wyjątkami są wyroby służące celom medycznym, mieszanki ziołowo-nikotynowe wdychane przez klientów bądź nie nadające się już do wykorzystania odpady produkcyjne.

Czy towary nie nadające się do palenia są wolne od akcyzy?

Czytelnik jest przedsiębiorcą produkującym wyroby tytoniowe. Postanowił sprzedawać nowy produkt podobny do e-papierosów, który ma nie zawierać szkodliwych substancji i służyć klientom głównie do jego inhalacji. Czy taki towar będzie opodatkowany?

Reklama

Nie

Potwierdza to sam fiskus np. w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 maja 2015 r. nr IBPP4/4513-15/15/EK. Chodziło w niej o firmę sprzedającą mieszankę nieprzetworzonych ziół (np. melisa, podbiał) oraz nikotyny. Taki produkt podobnie do tego, który chce sprzedawać czytelnik, nie zawierał tytoniu, a klientom służyć miał do parowej inhalacji. Nie nadawał się też do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. To zdaniem spółki miał być argument za tym, aby mieszanka nie podlegała daninie jako tytoń do palenia. Uznała, że potwierdza to treść art. 98 ust. 5 ustawy podatkowej, z którego wynika, że aby pobrać akcyzę, produkt musiałby nadawać się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. W tym przypadku nie ma o tym mowy. Zioła i nikotyna w sprzedawanej mieszance mają głównie na celu zmniejszenie głodu tytoniowego u klienta – argumentowała spółka. Zgodził się z tym także fiskus. Podatkowi nie podlegają także klasyczne e-papierosy, do których porównywana była taka mieszanka. Chodzi o elektroniczne urządzenia, w których zawierający nikotynę płyn podgrzewa się do temperatury, w której przechodzi w stan lotny i wtedy może być wdychany. Takie elektroniczne papierosy (zarówno urządzenia jak i płyn) nie są uznawane za opodatkowany wyrób akcyzowy. Zdaniem ministra finansów na pobranie daniny nie pozwalają przepisy dyrektywy Rady 2011/64/UE z 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury i stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych. Innego zdania są eksperci podatkowi, którzy wskazują że kraje członkowskie UE mogą dodatkowo opodatkować wyroby, które nie są traktowane jako akcyzowe. Przykładem jest pobranie daniny w Polsce od suszu tytoniowego, mimo że przepisy unijne tego nie przewidują.

Reklama

Podstawa prawna

Art. 98 ust.1, ust. 5 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.). Art. 2 dyrektywy Rady 2011/64/UE z 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz.U. UE L z 5 lipca 2011 r.)

Czy odpady produkcyjne są opodatkowane?

Pan Michał jest właścicielem fabryki, w której produkowane są papierosy i cygara. Podczas urzędniczej kontroli usłyszał, że odpady produkcyjne, m.in. pył tytoniowy powinny być opodatkowane. To absurd – twierdzi pan Michał. – Przecież sprzedajemy odpady jako składnik nawozów roślin, a nie półprodukt do palenia. Czy urzędnicy mogą mieć rację?

Nie

Aczkolwiek w dużej mierze zależy to od przeznaczenia odpadów i tego, czy w ogóle będą się w przyszłości nadawać do wykorzystania jako surowiec do produkcji wyrobu tytoniowego. Teoretycznie w przypadku pyłu nie ma o tym mowy. Praktycznie jednak właściciel fabryki musi zwrócić uwagę, że zdarzają się interpretacje, w których fiskus podziela stanowisko kontrolujących go urzędników. Przykładem jest dokument nr ILPP3/443-119/14-2/TK wydany 9 stycznia 2015 r. przez dyrektora poznańskiej izby skarbowej. Stwierdził w nim, że odpady, które powstają przy wyrobie papierosów albo innych wyrobów z roślin, mogą być opodatkowanym suszem tytoniowym. Nie przekonały go nawet argumenty, że z ustawy wynika, że opodatkowane jako susz mogłyby być tylko takie odpady, które w przyszłości staną się wyrobem tytoniowym. Tymczasem pył miał być zużywany jako składnik nawozów do roślin i co zrozumiałe nie nadawać się już do palenia. Z argumentami przedsiębiorców zgodził się za to dyrektor łódzkiej izby w interpretacji z 18 lutego 2015 r. (nr IPTPP3/443A-83/14-2/KK). W tym przypadku pył służył jako surowiec do produkcji pellet (ale nie papierosów, ani innych wyrobów tytoniowych). Fiskus zgodził się, że w takim wypadku sprzedaż odpadów nie może być opodatkowana.

Podstawa prawna

Art. 98, art. 99 a ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).

Czy skręcane „na własny użytek” papierosy są opodatkowane

Pan Andrzej chce otworzyć sklep, w którym będzie wynajmował klientom maszynę do samodzielnego wyrobu papierosów. Uważa, że ani klienci ani on sam nie zapłacą z tego tytułu akcyzy, innego zdania jest jego przyjaciel. – Czyżbym się mylił – zastanawia się czytelnik

Tak

Od początku 2015 r. zmieniły się podatkowe reguły i dziś używanie takich maszyn, choćby do produkcji papierosów na własny użytek wiąże się również z obowiązkiem zapłaty akcyzy. Podatku nie musi płacić tylko palacz wytwarzający ręcznie takie produkty w domu. Należy też przypomnieć, że za nielegalną produkcję papierosów grozi grzywna od 175 zł do 35 tys. zł. Dodatkowo od wytworzonych w ten sposób produktów trzeba zapłacić karną akcyzę w wysokości 812,47 zł za 1 tys. sztuk (podatek od paczki zawierającej 20 sztuk papierosów wynosi około 16 zł). Jeszcze w grudniu 2014 r. sytuacja czytelnika byłaby inna. Wtedy wykorzystanie maszyny do skręcania papierosów na własny użytek nie wiązało się z obowiązkami podatkowymi.

Podstawa prawna

Art. 99 ust. 1a, ust. 1b ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).

Czy melasę można sprzedać bez podatku

Przedsiębiorca chce sprzedawać odpady z trzciny cukrowej jako aromat do kominków i pieców. Zdaje sobie jednak sprawę, że może być on wykorzystywany do palenia w fajkach wodnych. Czy to oznacza, że powinien zapłacić akcyzę od takich transakcji.

Tak

Potwierdza to odpowiedź wiceministra finansów Jacka Kapicy na interpelację poselską nr 20931/13. Wynika z niej, że jeśli odpad nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego, to jest opodatkowany. Wiceminister powołał się wtedy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 30 marca 2006 r. (w sprawie C-495/04), potwierdzający tę restrykcyjną wykładnię. Takie stanowisko podzielił też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w nieprawomocnym wyroku z 24 września 2014 r. sygn. akt I SA/Bk 263/14. Sąd powołał się na art. 98 ust. 8 ustawy, z którego wynika, że opodatkowaniu podlegają także produkty składające się chociażby w części z substancji innych niż tytoń, jeśli tylko spełniają definicję tytoniu do palenia. Jedynym nieopodatkowanym wyjątkiem są produkty niezawierające tytoniu i przeznaczone do wykorzystania w celach medycznych. Przepis ma zapobiegać każdej sytuacji, w której dany produkt będzie substytutem wyrobu tytoniowego i nie będzie podlegać akcyzie. Taka reguła dotyczy także melasy. Potwierdzają to także eksperci podatkowi, którzy zwracają uwagę, że ustawa nie posługuje się pojęciem „przeznaczenia”, więc zadeklarowanie, że melasa będzie używana jako np. aromat do kominka, nie pomoże uniknąć daniny. Liczą się bowiem również obiektywne właściwości wyrobu (to, że nadaje się do palenia).

Podstawa prawna

Art. 98 ust. 5, art. 98 ust. 8 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).

Czy susz tytoniowy jest opodatkowany Czytelnik chce sprzedawać niepocięte, nieskręcone i nieprasowane (w postaci bloków) liście tytoniu. Klienci mogą je wykorzystać do palenia. Po ich zakupie mogą je pociąć, dokupić gilzę i otrzymać wyroby nawet o połowę tańsze od papierosów. Czy musi zapłacić akcyzę? Tak. Przypomnijmy, że opodatkowanymi wyrobami tytoniowymi są papierosy, cygara i cygaretki, tytoń do palenia. Daninie podlega jednak także susz tytoniowy (niezależnie od stopnia jego wilgotności) i to jego definicję będą spełniać sprzedawane przez czytelnika liście. Chodzi bowiem o tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym. Liście sprzedawane przez czytelnika mają dokładnie taki status więc od każdego ich kilograma powinien zapłacić 229,32 zł akcyzy. Podstawa prawna Art. 98, art. 99a ust. 1, ust. 3 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).