Odpady z trzciny cukrowej, które nadają się do spalenia w fajkach wodnych, są opodatkowanym wyrobem tytoniowym – potwierdził NSA.
Reklama
Chodziło o przedsiębiorcę, który w 2010 r. kupił kilkadziesiąt kilogramów produktu, w którego handlowej nazwie pojawiało się słowo „kadzidło”. Miał on służyć jako aromat do kominka. Mężczyzna zaczął go jednak sprzedawać na aukcjach internetowych jako owocową melasę, którą można wykorzystać w fajkach wodnych.
W 2013 r. urząd celny zażądał od niego dopłaty prawie 9 tys. zł akcyzy. Celnicy stwierdzili, ze skoro melasa była sprzedawana do palenia w fajce wodnej, to jest opodatkowanym wyrobem tytoniowym zgodnie z art. 98 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym. Przepis ten mówi o nadającym się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.
Wprawdzie dyrektor izby celnej uchylił decyzję organu pierwszej instancji, ale nie z powodów, które satysfakcjonowałyby mężczyznę. W konsekwencji wniósł on skargę do WSA w Poznaniu. Tłumaczył, że jego produkt po uprzednim podgrzaniu emituje jedynie specyficzny aromat. Nie może więc być uznany za opodatkowany wyrób tytoniowy.
Mężczyzna zarzucił celnikom, że nie przeprowadzili eksperymentu, który pozwoliłby sprawdzić, czy jego produkt nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Po spaleniu melasy urzędnicy mogliby się przekonać, że nie mogą wciągać dymu do płuc i następnie go wydmuchać. A na tym właśnie polega palenie zgodnie z definicją słownikową – argumentował.
Argumenty nie przekonały jednak sądu. WSA zgodził się z fiskusem, że skoro melasa była przeznaczona do palenia w fajkach wodnych, to tym samym powinna być opodatkowana zgodnie z art. 98 ust. 8 ustawy.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie miał wątpliwości, że sprzedawany przez mężczyznę produkt jest opodatkowany jako wyrób tytoniowy nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 7 listopada 2017 r., sygn. akt I GSK 1864/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia