We wtorek rząd zajmie się przedłużeniem obowiązywania do końca czerwca 2020 r. zerowej akcyzy na płyn do e-papierosów oraz tzw. wyrobów nowatorskich - przewiduje porządek obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów napisano, że projektowana nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym ma wprowadzić korzystną dla podatników zmianę przedłużającą obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyny do papierosów elektroniczne oraz wyroby nowatorskie do dnia 30 czerwca 2020 r.

"Konsekwencją przedłużenia obowiązywania zerowej stawki akcyzy jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2020 r. terminu na oznaczanie tych wyrobów legalizacyjnymi znakami akcyzy w przypadku, gdy zostały wyprodukowane, nabyte wewnątrzwspólnotowo lub zaimportowane przed dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającej opodatkowanie tych wyrobów. Adekwatnie do nowych terminów przedłużony zostanie termin składania wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy do dnia 31 marca 2020 r." - czytamy na stronie KPRM.

Zdaniem autorów projektu, zawarte w nim propozycje uwzględniają postulaty przedsiębiorców z branży, mówiące o potrzebie wydłużenia okresu na przygotowanie się do nowych obciążeń fiskalnych w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Wzięto też pod uwagę toczącą się dyskusję wśród państw UE dotyczącą harmonizacji opodatkowania tych wyrobów.

Zauważono, że większość przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie produkcji płynu do papierosów elektronicznych to podmioty, które z racji prowadzonej działalności dotychczas nie podlegały rygorom wynikającym z przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Wymieniono: konieczność uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wyposażenie składu podatkowego w urządzenia, maszyny, pojemniki, naczynia, przyrządy pomiarowe itp. umożliwiające prowadzenie działalności w składzie i wykonywanie kontroli celno-skarbowej, konieczność złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz konieczność obsługi komputerowego systemu EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych).

Wskazano, że wydłużenie okresu na przygotowanie się wymienionych podmiotów do nowych regulacji pozwoli im uzyskać zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, dostosować budynki i pomieszczenia do wymogów składu podatkowego, zgromadzić kapitał stanowiący zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej mogące powstać zobowiązania podatkowe, a także dostosować linie produkcyjne do oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (zamówienie odpowiednich urządzeń do nakładania znaków akcyzy, ich montaż, przeprowadzenie testów).

"Informacje uzyskane przez Ministerstwo Finansów od dyrektorów izb administracji skarbowej wskazują, iż do organów podatkowych nie wpłynęły zgłoszenia od producentów ww. wyrobów akcyzowych o wydanie zezwoleń na prowadzenie składów podatkowych co świadczy o braku przygotowania tych podmiotów do nowych regulacji. Zatem przedmiotowy projekt uwzględnia potrzeby tych przedsiębiorców, którzy nie mając odpowiedniego doświadczenia chcą legalnie prowadzić działalność gospodarczą, tj. zgodnie z wymogami przepisów o podatku akcyzowym" - wytłumaczono.

Według resortu finansów przedsiębiorcy zyskają niezbędny czas na dostosowanie prowadzonej działalności do nowego reżimu prawnego, co umożliwi im produkowanie i wprowadzanie na rynek w sposób legalny wymienionych wyrobów akcyzowych bez narażenia się na ryzyko upadku firm.

"W przeciwnym wypadku od nowego roku płyny do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie musiałyby zniknąć ze sprzedaży na kilka miesięcy w celu przygotowania się do ich produkcji i oznaczania znakami akcyzy zgodnie z przepisami ustawy. Taka sytuacja luki poprzez brak na rynku legalnego asortymentu mogłaby zostać zapełniona produktami nielegalnymi, a powstanie szarej strefy w tym zakresie oznaczałoby, iż straty finansowe ponieśliby zarówno legalni producenci i dystrybutorzy ww. wyrobów akcyzowych, jak i budżet państwa" - zauważono.

Dodano, że w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) wskazano, iż „polepszenie otoczenia prawnego prowadzenia działalności przysłuży się przede wszystkim najmniejszym podmiotom, które nie posiadają wystarczających zasobów aby na bieżąco reagować na nowe wymogi prawne i administracyjne”. Ponadto w dokumencie podkreślono konieczność uwzględnienia w procesie legislacyjnym realizowanym przez Ministerstwa potrzeb podmiotów sektora co ułatwi im prowadzenie aktywności gospodarczej.