Zakład komunalny nie kupi węgla do gminnych kotłowni bez podatku. Nie może być bowiem traktowany jako organ administracji publicznej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Zakład komunalny uważał, że mógłby skorzystać ze zwolnienia od daniny na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.
Przepis przyznaje preferencję dla produktów węglowych, które do celów opałowych wykorzysta organ administracji publicznej. Zakład zauważył, że zgodnie z obowiązującą od października 2016 r. ustawą centralizacyjną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454) rozlicza się z VAT wspólnie z gminą.