EWA MATYSZEWSKA

MACIEJ GRABOWSKI*

W ramach warsztatów zorganizowanych przez Ministerstwo Finansów przy współpracy Banku Światowego omawiano metody szacowania i raportowania kosztów różnego rodzaju przywilejów podatkowych, wynikających z istniejących w polskim systemie podatkowym wyłączeń, zwolnień, odliczeń i innych ulg podatkowych. W warsztatach uczestniczyło wielu ekspertów krajowych i międzynarodowych, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, OECD i Komisji Europejskiej. Warsztaty te są właśnie elementem przygotowań MF do publikacji pierwszego w Polsce całościowego raportu dotyczącego tego obszaru. Raport ma zostać przedstawiony do końca 2010 roku.

Co zostanie przeanalizowane w tym raporcie?

Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby dokładnie dowiedzieć się, czy funkcjonujące w obecnym systemie przywileje podatkowe, ulgi i zwolnienia są właściwie adresowane i spełniają swoją funkcje. Nie chodzi nam o to, żeby zmieniać zasady preferencji podatkowych, tylko zastanowić się nad tym, czy w obecnym systemie mechanizmy ich realizacji są efektywne.

Taka wiedza ułatwi nam w przyszłości podejmowanie właściwych decyzji o kierunkach wydatków publicznych oraz umożliwi ewentualną rekonstrukcję systemu preferencji podatkowych.

Czy tego typu raport to jednorazowe przedsięwzięcie?

Nie. Zależy nam, by raport odnośnie do wydatków podatkowych powstawał co roku i stał się punktem odniesienia w dyskusji nad stanem finansów publicznych i kształtem systemu podatkowego.

W naszym regionie jest to działanie absolutnie pionierskie. Dzisiejsza dyskusja pozwoli nam poznać i zaadaptować do polskich warunków doświadczenia innych krajów – zarówno w zakresie metodologicznym, jak i praktycznym. Stąd współpraca z Bankiem Światowym.

* Maciej Grabowski

wiceminister finansów