ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Czy ulga na krew przysługuje podatnikowi, oddającemu krew ze wskazaniem (tzn. dla konkretnej osoby)?

ANNA BENETURSKA*

Ulga na krew polega na możliwości odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Oddanie krwi dla konkretnej osoby nie jest przeszkodą w stosowaniu ulgi, jeżeli dawca nie otrzymał z tego tytułu wynagrodzenia.

Jak wyliczyć wartość darowizny w przypadku osocza i innych składników krwi (donacje inne niż tzw. krew pełna)?

Zdaniem Ministerstwa Finansów rodzaj donacji nie ma znaczenia – stawka ekwiwalentu pieniężnego jest w każdym przypadku jednakowa (aktualnie wynosi 130 zł za 1 litr krwi). Takie podejście fiskusa budzi pewne wątpliwości, ponieważ w rozporządzeniu, do którego odwołuje się ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, określono różne stawki dla poszczególnych składników krwi (np. 170 zł za litr osocza). Uwzględnienie tych różnic pozwoliłoby na dokładniejsze szacowanie wartości darowizny. Jednak obecnie nie jest to możliwe.