ROZMOWA

● Odliczanie VAT od paliwa to ostatnio gorący temat. W wyroku w sprawie spółki Magoora WSA w Krakowie stwierdził, że podatnicy mają pełne prawo do odliczania VAT od paliwa do samochodów. Czy będzie składana skarga kasacyjna do NSA od tego wyroku?

– Tak, od wyroku krakowskiego sądu na pewno zostanie wniesiona skarga kasacyjna. Jest ona niezbędna dlatego, że w podobnych sprawach zapadają różne wyroki. Kwestię odliczania VAT ostatecznie powinien rozstrzygnąć NSA.

● Jakie stanowiska prezentują inne sądy?

– Inne wyroki idą bardziej w kierunku potwierdzenia tezy, którą w swoim wyroku zawarł ETS. I my w zupełności z takim podejściem się zgadzamy.

● Czy przy tworzeniu prawa i jego interpretacji ministerstwo bierze pod uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych?

– Oczywiście, że tak. Orzecznictwo sądowe jest bardzo potrzebne. Trzeba z wielkim szacunkiem podchodzić do wyroków sądowych. Jest ono kluczowe zarówno dla Ministerstwa Finansów, jak i samych podatników. Nigdy nie twierdziłem, że jest inaczej.

● Ministerstwo Finansów nie uniknie nowelizacji ustawy o VAT w zakresie odliczania VAT. Czy projekt zmian jest już gotowy?

– Ministerstwo zamierza znowelizować ustawę o VAT. Również w przypadku ewentualnej uchwały NSA w tej sprawie zamierzamy przeprowadzić takie zmiany ustawodawcze. Nie oznacza to jednak, że nie respektujemy wyroków sądów i podważamy ich orzeczenia. Nowelizacja ustawy o VAT w tym zakresie musi uwzględniać zarówno orzecznictwo ETS, jak sądów krajowych.