Nota korygująca służy do korekty pewnych mniej istotnych pomyłek zawartych w fakturze. Rozporządzenie wprost określa elementy, które nie mogą zostać skorygowane notą, i zalicza do nich wszelkie wartości, takie jak cena, kwota i stawka podatku, kwota należności ogółem. Notę korygującą sporządza nie podmiot, który wystawił korygowaną fakturę, ale nabywca towaru lub usługi. I dlatego właśnie służy ona jedynie sprostowaniu tych błędów faktury, które nie mają wpływu na rozliczenie VAT.

Należy zaznaczyć, że nota korygująca nie jest dokumentem mającym jakiekolwiek istotne znaczenie. Nie pełni ona w obrocie gospodarczym żadnej szczególnej funkcji, a to dlatego, że drobne pomyłki, które ma ona korygować, nie uniemożliwiają odliczenia podatku naliczonego. Innymi słowy wystawienie noty korygującej nie wpływa w żaden sposób na rozliczenie podatnika, który wystawił fakturę ani też na rozliczenie podatkowe odbiorcy faktury (czyli potencjalnego wystawcy noty).

W konsekwencji podatnik, który będzie w posiadaniu faktury obarczonej drobnym błędem (np. co do opisu sprzedanego towaru), będzie mógł odliczyć VAT z takiej faktury bez względu na to, czy zostanie do niej wystawiona nota korygująca. Z tego względu wystawienie noty będzie istotne w niewielu przypadkach, np. gdy może pojawić się wątpliwość co do tożsamości nabywcy towaru lub usługi (odbiorcy faktury), a zatem podmiotu uprawnionego do dokonania odliczenia VAT.

Warto także podkreślić, że rozporządzenie daje jedynie możliwość dokonania korekty faktury notą korygującą, ale pomyłki, także te drobne, mogą być także korygowane fakturą korygującą wystawianą przez podatnika, który dokonał dostawy towarów lub wykonał usługę.