Czy organy celne uznają za zwolnioną z cła próbkę towaru

Próbki i wzory przywożone z kraju pozaunijnego na teren Wspólnoty zwolnione są z należności celno-przywozowych. Jednak te artykuły muszą mieć niewielką wartość i służyć jedynie w celu uzyskania zamówień na towary, których rodzaj reprezentują. Próbką lub wzorem może być każdy artykuł reprezentatywny dla danej grupy towarowej, którego rodzaj i sposób opakowania oraz ilość, w stosunku do towarów tego samego rodzaju lub jakości, uniemożliwia wykorzystanie go w innym celu niż uzyskanie zamówienia. Organy celne mogą postawić importerowi warunek. Będzie on mógł uzyskać zwolnienie, jeżeli pozbawi próbki na stałe wartości użytkowej przez przedarcie, dziurkowanie lub wyraźne i czytelne oznaczenia.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy nie płacić cła od importu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jakie materiały reklamowe można przywieźć bez cła
- Czy towary przywożone na targi i wystawy będą zwolnione
- Kiedy zwolnienie nie zostanie przyznane importerowi