statystyki

Czym jest pomoc de minimis i kiedy można ją otrzymać

03.09.2008, 20:09; Aktualizacja: 13.11.2008, 15:58
 • Wyślij
 • Drukuj

Przedsiębiorca, który korzysta z pomocy de minimis, musi uważać, żeby nie przekroczyć określonego prawem limitu. To on bowiem będzie ponosił odpowiedzialność za przekroczenie dozwolonej wartości tej pomocy.

reklama


reklama


Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 1 stycznia 2007 r., pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro (100 tys. euro dla sektora transportu drogowego) przyznana w ciągu trzech lat nie podlega zgłoszeniu Komisji Europejskiej.

Warto dodać, że wsparcia nie można otrzymać na zakup pojazdów oraz przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych. Nowe rozporządzenie KE w tym zakresie obowiązuje do końca 2013 roku.

Jak liczyć trzy lata

Limit dla pomocy de minimis jest określony na trzy lata. Lata, które w tym celu należy brać pod uwagę, to lata budżetowe stosowane przez podmiot gospodarczy w danym państwie członkowskim do celów podatkowych. Okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy ustalić łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych. W tym celu powinno się uwzględnić pomoc przyznaną przez państwo członkowskie, nawet gdy jest ona finansowana w całości lub w części ze środków Wspólnoty Europejskiej.

Za datę przyznania pomocy de minimis należy uznać moment, w którym podmiot gospodarczy uzyskuje prawo przyjęcia takiej pomocy zgodnie z obowiązującym, krajowym systemem prawnym.

Jak pilnować limitu

W trosce o przejrzystość, równe traktowanie oraz prawidłowe stosowanie pułapu de minimis wszystkie państwa członkowskie UE powinny stosować tę samą metodę obliczeń. Aby ułatwić te obliczenia oraz pozostać w zgodzie z obecną praktyką stosowania zasady de minimis, kwoty przyznanej pomocy, które nie mają formy dotacji pieniężnych, powinny być przeliczane na ekwiwalent dotacji brutto.

Przy obliczaniu ekwiwalentu dotacji dla przejrzystych rodzajów pomocy, innych niż dotacje, lub pomocy wypłacanej w kilku ratach, należy stosować rynkowe stopy procentowe obowiązujące w chwili przyznawania takiej pomocy. Za rynkowe stopy procentowe należy uznać stopy referencyjne okresowo ustalane przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i w internecie.

Jakie obowiązki ma Unia

Komisja Europejska ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem zasad przyznawania pomocy państwa, a w szczególności nad tym, aby zasady te były respektowane przy przyznawaniu pomocy de minimis. Państwa członkowskie powinny ułatwiać osiągnięcie tego celu poprzez ustanowienie niezbędnego mechanizmu gwarantującego, że łączna kwota pomocy przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis temu samemu podmiotowi przez trzy kolejne lata budżetowe nie przekroczy pułapu 200 tys. euro. W tym celu, przyznając pomoc de minimis, państwa członkowskie powinny poinformować zainteresowanego przedsiębiorcę o kwocie pomocy oraz o tym, że ma ona charakter de minimis. Ponadto przed przyznaniem takiej pomocy zainteresowane państwo członkowskie powinno uzyskać od przedsiębiorcy oświadczenie o wszelkiej innej pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku budżetowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych, a także sprawdzić, czy przyznanie nowej pomocy de minimis nie spowoduje przekroczenia określonego pułapu.

Limit pomocy de minimis

200 tys. euro

Limit pomocy de minimis, jaką może uzyskać przedsiębiorca bez zatwierdzania jej przez Komisję Europejską, wynosi 200 tys. euro

SŁOWNIK

PROGRAMY POMOCOWE - są aktami normatywnymi (ustawami albo rozporządzeniami), które określają zasady, warunki, formy oraz podstawy prawne przyznawania konkretnego wsparcia przedsiębiorcom. Zawierają podstawowe elementy dotyczące udzielania pomocy, m.in. przeznaczenie (np. na szkolenia, badania i rozwój, ochronę środowiska, zwiększanie zatrudnienia, restrukturyzacje) i formy (dotacja, rozłożenie na raty płatności podatku, gwarancja, poręczenie itp.). Wskazują także organy udzielające wsparcia, warunki dopuszczalności pomocy (m.in. określenie jej maksymalnej wielkości), czas trwania programu i jego beneficjentów.

POMOC INDYWIDUALNA - to przede wszystkim pomoc, która nie jest przyznawana na podstawie programu pomocowego. Za pomoc indywidualną należy uznać również pomoc, która jest udzielana w ramach programu pomocowego i jednocześnie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

reklama


 • Wyślij
 • Drukuj
Źródło:GP

reklama

 • kris(2009-12-27 12:19) Odpowiedz 00

  nie wiwm co zrobić

 • kris(2009-12-27 12:17) Odpowiedz 00

  mam nie swoje dziecko teroryzuje mnie on ma 26 lat pomocy

 • sebastian miziński(2009-12-17 14:59) Odpowiedz 00

  to wszystko kłamstwa

 • zybi(2009-12-13 20:23) Odpowiedz 00

  dalej niewiem oco w tym chodzi.ja potrzebuje pomocy ale prywatnie a to chyba same firmy

 • Bożena L.(2009-12-12 22:02) Odpowiedz 00

  Pomoc de minimis jest szczególnym przypadkiem pomocy publicznej.

  Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego "de minimis non curat lex" (łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. W 2005 roku jej wartość wyniosła 650,1 mln zł.

  Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2007 roku, pomoc publiczna w wysokości nie przekraczającej 200 tys. euro przyznana w ciągu 3 lat nie podlega zgłoszeniu Komisji.

 • patry6cja(2010-01-02 02:17) Odpowiedz 00

  Faktycznie, artykuł bardzo zagmatwanie odpowiada na pytanie czym jest ta pomoc . Dziękuję Bożenie L.za wyjaśnienie. szczególnie ta rzymska maksyma przypadła mi do gustu:)

 • sonia(2010-01-10 15:13) Odpowiedz 00

  Czy ta pomoc jet opodatkowana ?

 • jas(2011-12-25 15:21) Odpowiedz 00

  co sie dzieje kiedy osoba dostajaca pomoc de minimis umiera. czy należy tą pomoc zwrócić kto o tym decyduje

 • kai(2011-12-14 20:56) Odpowiedz 00

  Z tego co się orientuję, to pomocą de minimis jest naprzykład wrzucenie w koszty (tzw. jednorazowa amortyzacja) środka trwałego, wszystkie dotacje UE, również ta z Urzędu Pracy

 • MARKOS(2010-11-04 10:46) Odpowiedz 00

  Czy ktoś może mi podpowiedzieć:
  1. Czy dofinansowanie z PROW 2007-3013 dla rolnika jest pomocą de minimis?
  2. Czy korzystanie z usług doradczych jest pomocą de minimis?

 • bang_bang(2010-05-18 13:01) Odpowiedz 00

  Kto zna fundusze w ramach których można się ubiegać o pomoc de minimis na rozkręcenie biznesu? Macie jakieś doświadczenia w związku z takimi funduszami w tematyce biznesów internetowych?

  Dla tych co nie zrozumieli artykułu. De minimis nie jest żadną konkretną pomocą, ani funduszem, jest to po prostu określenie dla wszystkich funduszy których wartośc w ciągu 3 lat nie przekracza 200 tysięcu euro. Chodzi o limit, poniżej którego Komisja Europejska nie uznaje wedle swojego prawodawstwa za ograniczanie konkurencji i zasad wolengo rynku.

 • robi(2010-05-14 16:32) Odpowiedz 00

  czyli jak mam już zamkniętą działalność to nie mogę się starać o taką pomoc, na spłatę długu.To co mam robić , już brak mi sił .

 • JP(2009-11-08 22:35) Odpowiedz 00

  Złożyłam wniosek do US o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, dostałam wykaz co należy przedstawić do wniosku i mówią że to pomoc de minimis, nie rozumię o co chodzi z tą pomocą czy dostane pieniądze na pokrycie długu?może ktoś mi to wyjaśnić

 • elki(2009-10-28 13:58) Odpowiedz 00

  czy jeśli będę jeździć do klienta i niezbędne jest choćby tanie auto to męgę w ramach tego programu je kupić, wydatek stanowi ok 30% przyznanych środków

 • SBN(2008-09-05 13:08) Odpowiedz 00

  Od 1 lipca 2008 Komisja Europejska nie publikuje już stopy referencyjnej. Zgodnie z Komunikatem KE w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. C 14 z 19.1.2008 s. 6) oblicznie EDB następuje przy uzyciu stopy referencyjnej, która jest obliczana indywidualnie na podstawie ogłaszanej stopy bazowej oraz dodanie do niej odpowiedniej marży, która zależy od kilku czynników.

 • MAK(2009-03-24 08:58) Odpowiedz 00

  W dalszym ciągu nie wiem co to jest za pomoc

 • .(2009-03-01 10:43) Odpowiedz 00

  czym jest pomoc de minimis to niestety z tego artykułu nie wynika...

 • asz(2015-09-18 20:43) Odpowiedz 00

  POMOC???KOGOŚ ************* wrzucenie auta dostawczego-na raz- kupionego za własne środki-to pomoc???księgowa kazała mi sie zapoznać z tym minimis, ale nie rozumiem-od kogo co mam dostać??? kupuje za swoje, dla firmy, dlaczego mam od dostawczaka liczyć amortyzacje???wrzucam na raz-ale to jest pomoc??? czy te kówy złodzieje na górze, już całkiem **********

 • aaa(2012-10-25 00:17) Odpowiedz 00

  ta nazwa de minimis to najbardziej idiotyczna nazwa w obiegu prawnym, nikt nie wie o co chodzi, jak by nie można było wymyślić jakiejś innej polskiej nazwy...

 • felcia(2009-03-26 18:23) Odpowiedz 00

  dlaczego w formularzach uzywane jest slowo deminimis?skoro wiekszosc prostych ludzi nie wie co to slowo oznacza ???ja tez

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

reklama