statystyki

Czym jest pomoc de minimis i kiedy można ją otrzymać

03.09.2008, 20:09; Aktualizacja: 13.11.2008, 15:58
 • Wyślij
 • Drukuj

Przedsiębiorca, który korzysta z pomocy de minimis, musi uważać, żeby nie przekroczyć określonego prawem limitu. To on bowiem będzie ponosił odpowiedzialność za przekroczenie dozwolonej wartości tej pomocy.

reklamareklama


Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 1 stycznia 2007 r., pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro (100 tys. euro dla sektora transportu drogowego) przyznana w ciągu trzech lat nie podlega zgłoszeniu Komisji Europejskiej.

Warto dodać, że wsparcia nie można otrzymać na zakup pojazdów oraz przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych. Nowe rozporządzenie KE w tym zakresie obowiązuje do końca 2013 roku.

Jak liczyć trzy lata

Limit dla pomocy de minimis jest określony na trzy lata. Lata, które w tym celu należy brać pod uwagę, to lata budżetowe stosowane przez podmiot gospodarczy w danym państwie członkowskim do celów podatkowych. Okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy ustalić łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych. W tym celu powinno się uwzględnić pomoc przyznaną przez państwo członkowskie, nawet gdy jest ona finansowana w całości lub w części ze środków Wspólnoty Europejskiej.

Za datę przyznania pomocy de minimis należy uznać moment, w którym podmiot gospodarczy uzyskuje prawo przyjęcia takiej pomocy zgodnie z obowiązującym, krajowym systemem prawnym.

Jak pilnować limitu

W trosce o przejrzystość, równe traktowanie oraz prawidłowe stosowanie pułapu de minimis wszystkie państwa członkowskie UE powinny stosować tę samą metodę obliczeń. Aby ułatwić te obliczenia oraz pozostać w zgodzie z obecną praktyką stosowania zasady de minimis, kwoty przyznanej pomocy, które nie mają formy dotacji pieniężnych, powinny być przeliczane na ekwiwalent dotacji brutto.

Przy obliczaniu ekwiwalentu dotacji dla przejrzystych rodzajów pomocy, innych niż dotacje, lub pomocy wypłacanej w kilku ratach, należy stosować rynkowe stopy procentowe obowiązujące w chwili przyznawania takiej pomocy. Za rynkowe stopy procentowe należy uznać stopy referencyjne okresowo ustalane przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i w internecie.

Jakie obowiązki ma Unia

Komisja Europejska ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem zasad przyznawania pomocy państwa, a w szczególności nad tym, aby zasady te były respektowane przy przyznawaniu pomocy de minimis. Państwa członkowskie powinny ułatwiać osiągnięcie tego celu poprzez ustanowienie niezbędnego mechanizmu gwarantującego, że łączna kwota pomocy przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis temu samemu podmiotowi przez trzy kolejne lata budżetowe nie przekroczy pułapu 200 tys. euro. W tym celu, przyznając pomoc de minimis, państwa członkowskie powinny poinformować zainteresowanego przedsiębiorcę o kwocie pomocy oraz o tym, że ma ona charakter de minimis. Ponadto przed przyznaniem takiej pomocy zainteresowane państwo członkowskie powinno uzyskać od przedsiębiorcy oświadczenie o wszelkiej innej pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku budżetowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych, a także sprawdzić, czy przyznanie nowej pomocy de minimis nie spowoduje przekroczenia określonego pułapu.

Limit pomocy de minimis

200 tys. euro

Limit pomocy de minimis, jaką może uzyskać przedsiębiorca bez zatwierdzania jej przez Komisję Europejską, wynosi 200 tys. euro

SŁOWNIK

PROGRAMY POMOCOWE - są aktami normatywnymi (ustawami albo rozporządzeniami), które określają zasady, warunki, formy oraz podstawy prawne przyznawania konkretnego wsparcia przedsiębiorcom. Zawierają podstawowe elementy dotyczące udzielania pomocy, m.in. przeznaczenie (np. na szkolenia, badania i rozwój, ochronę środowiska, zwiększanie zatrudnienia, restrukturyzacje) i formy (dotacja, rozłożenie na raty płatności podatku, gwarancja, poręczenie itp.). Wskazują także organy udzielające wsparcia, warunki dopuszczalności pomocy (m.in. określenie jej maksymalnej wielkości), czas trwania programu i jego beneficjentów.

POMOC INDYWIDUALNA - to przede wszystkim pomoc, która nie jest przyznawana na podstawie programu pomocowego. Za pomoc indywidualną należy uznać również pomoc, która jest udzielana w ramach programu pomocowego i jednocześnie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję


reklama • Wyślij
 • Drukuj
Źródło:GP

reklama

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Komentarze: 27

 • 1: asz z IP: 83.7.190.* (2015-09-18 20:43)

  POMOC???KOGOŚ ************* wrzucenie auta dostawczego-na raz- kupionego za własne środki-to pomoc???księgowa kazała mi sie zapoznać z tym minimis, ale nie rozumiem-od kogo co mam dostać??? kupuje za swoje, dla firmy, dlaczego mam od dostawczaka liczyć amortyzacje???wrzucam na raz-ale to jest pomoc??? czy te kówy złodzieje na górze, już całkiem **********

 • 2: aaa z IP: 93.105.198.* (2012-10-25 00:17)

  ta nazwa de minimis to najbardziej idiotyczna nazwa w obiegu prawnym, nikt nie wie o co chodzi, jak by nie można było wymyślić jakiejś innej polskiej nazwy...

 • 3: Karina z IP: 87.205.238.* (2012-10-08 19:27)

  Proszę o odpowiedz: czy pożyczka z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pożyczka z PFRON również na rozpoczęcie działalności udzielona po 5 latach od zaciągnięcia tej z PUP jest także pomocą de minimis? Czy taką pomoc można uzyskać tylko raz w karierze zawodowej?

 • 4: jas z IP: 77.255.168.* (2011-12-25 15:21)

  co sie dzieje kiedy osoba dostajaca pomoc de minimis umiera. czy należy tą pomoc zwrócić kto o tym decyduje

 • 5: kai z IP: 83.22.254.* (2011-12-14 20:56)

  Z tego co się orientuję, to pomocą de minimis jest naprzykład wrzucenie w koszty (tzw. jednorazowa amortyzacja) środka trwałego, wszystkie dotacje UE, również ta z Urzędu Pracy

 • 6: MARKOS z IP: 83.2.211.* (2010-11-04 10:46)

  Czy ktoś może mi podpowiedzieć:
  1. Czy dofinansowanie z PROW 2007-3013 dla rolnika jest pomocą de minimis?
  2. Czy korzystanie z usług doradczych jest pomocą de minimis?

 • 7: bang_bang z IP: 193.0.116.* (2010-05-18 13:01)

  Kto zna fundusze w ramach których można się ubiegać o pomoc de minimis na rozkręcenie biznesu? Macie jakieś doświadczenia w związku z takimi funduszami w tematyce biznesów internetowych?

  Dla tych co nie zrozumieli artykułu. De minimis nie jest żadną konkretną pomocą, ani funduszem, jest to po prostu określenie dla wszystkich funduszy których wartośc w ciągu 3 lat nie przekracza 200 tysięcu euro. Chodzi o limit, poniżej którego Komisja Europejska nie uznaje wedle swojego prawodawstwa za ograniczanie konkurencji i zasad wolengo rynku.

 • 8: robi z IP: 95.40.244.* (2010-05-14 16:32)

  czyli jak mam już zamkniętą działalność to nie mogę się starać o taką pomoc, na spłatę długu.To co mam robić , już brak mi sił .

 • 9: sonia z IP: 91.196.109.* (2010-01-10 15:13)

  Czy ta pomoc jet opodatkowana ?

 • 10: patry6cja z IP: 80.53.110.* (2010-01-02 02:17)

  Faktycznie, artykuł bardzo zagmatwanie odpowiada na pytanie czym jest ta pomoc . Dziękuję Bożenie L.za wyjaśnienie. szczególnie ta rzymska maksyma przypadła mi do gustu:)

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Galerie

reklama