Podatnik wie, że zeznanie PIT-37 przez internet bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem mogą złożyć zarówno podatnicy rozliczający się osobiście, jak i małżonkowie, którzy chcą złożyć wspólne zeznanie.

- Czy razem z żoną musimy złożyć jakieś dodatkowe dokumenty, jeśli chcemy nasze wspólne zeznanie wysłać przez internet - pyta pan Jan.

Tak. Małżonkowie, którzy chcą przesłać wspólnego PIT-37 przez internet, muszą wcześniej złożyć w urzędzie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji elektronicznych na papierowym formularzu UPL-1.

Pełnomocnictwo takie wystarczy złożyć raz, co oznacza, że małżonkowie, którzy będą chcieli rozliczyć się przez sieć w przyszłym roku, nie będą musieli już składać takiego dodatkowego formularza.

Obowiązek złożenia upoważnienia dla małżonka, aby ten mógł podpisać i wysłać wspólne zeznanie, wprowadziła nowelizacja Ordynacji podatkowej. Zlikwidowała ona wymóg zawiadamiania urzędu o chęci składania deklaracji drogą elektroniczną, na czym skorzystali wszyscy podatnicy chcący korzystać z e-rozliczeń, ale wprowadziła nowy wymóg dla małżonków. Istnieje jednak różnica między zawiadomieniami a pełnomocnictwem. Po złożeniu zawiadomienia podatnik musiał czekać nawet miesiąc, aż naczelnik US pozwoli mu przesyłać e-deklaracje.

W przypadku pełnomocnictwa wystarczy je złożyć w urzędzie lub wysłać pocztą. Jak zwraca jednak uwagę Ernest Frankowski, doradca podatkowy i menedżer w Deloitte Doradztwo Podatkowe, jeśli małżonkowie mają składać pełnomocnictwo UPL-1 w formie papierowej w urzędzie, to prościej jest złożyć przy okazji również papierowe, wspólne zeznanie za 2008 rok.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 ustawy z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 57, poz. 466).

Par. 1 rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. nr 57, poz. 470).