Naczelny Sąd Administracyjny zajął się sprawą podatnika, który przed odbiorem decyzji odebrał postanowienie o rygorze jej natychmiastowej wykonalności. W ten sposób w obrocie prawnym znalazło się postanowienie, które odnosiło się do wirtualnego obowiązku, nakładanego na podatnika za nieodebraną decyzję.

Podatnik zaskarżył to postanowienie, ponieważ zgodnie z przepisami jednym z warunków opatrzenia decyzji takim rygorem jest wcześniejsze otrzymanie jej przez stronę. Sprawa trafiła więc do sądu.

Sąd wskazał, że najpierw musi funkcjonować w obrocie prawnym decyzja podatkowa, aby można jej było nadawać rygor wykonalności. Mogłoby się zdarzyć tak, że decyzję tę doręczono by podatnikowi po upływie 14 dni od doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru, wobec czego utraciłby prawo do zaskarżenia tego postanowienia.

Potwierdził to również NSA. Sędzia Grażyna Jarmasz podkreśliła, że postanowienie o nadaniu rygoru może być doręczone najwcześniej z dniem doręczenia decyzji. Dlatego praktyczne jest spakowanie decyzji i odrębnego postanowienia w jednej przesyłce. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1168/10.