Podatniczka złożyła wniosek o interpretację podatkową, w której uznała, że może otrzymać zwrot części wydatków za materiały budowlane, składając deklaracje VZM-1 i dołączając faktury wystawione na zmarłą matkę. Tłumaczyła, że kontynuuje remont budynku mieszkalnego, który rozpoczęła jej matka jako właścicielka.

Z tym nie zgodził się minister finansów. Organ stwierdził, że prawo do ubiegania się o zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych posiada faktury potwierdzające ich poniesienie i są wystawione na osobę fizyczną ubiegającą się o zwrot. Wynika to z ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Tym samym spadkobierca nie ma możliwości ubiegania się o zwrot.

Podatniczka złożyła skargę do sądu, który przyznał jej rację. Uznał, że nie można ograniczać uprawnienia spadkodawcy do otrzymania kwoty zwrotu, gdy stosowny wniosek w tym przedmiocie został złożony przez spadkobiercę. Z przepisów Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wynika, że spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Oznacza to, że spadkobierca osoby, która poniosła wydatki na materiały budowlane przejmuje majątkowe prawa spadkodawcy.

Stanowisko to podtrzymał NSA, rozpoznając skargę kasacyjną ministra finansów. Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek podkreśliła, że organy podatkowe powinny respektować zasady sukcesji generalnej wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1370/10