Zakaz odliczenia VAT od zakupu paliwa i samochodów, premia gwarancyjna to te obszary z ustawy o VAT, które zostały uznane za sprzeczne z prawem wspólnotowym. Niezgodność z prawem Unii umożliwiała podatnikom odzyskanie kwot, które wpłynęły do budżetu z tytułu złych przepisów. Bilans naszej przynależności do UE z punktu widzenia podatnika VAT na pewno jest korzystny. Dobrze, że podatnicy mają oparcie w Trybunale, bo na własnego ustawodawcę w tworzeniu przepisów nie mogą liczyć. Wzrasta przez to zaufanie do instytucji unijnych. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to kolejne wpadki legislacyjne w polskim prawie podatkowym mogą całkowicie zniechęcić do jego przestrzegania.