Sąd dodał, że nie ma znaczenia to, czy klient ma nieograniczone prawo wstępu do budynku.
Chodziło o spółkę świadczącą usługi kolokacji. Polegają one na tym, że klient umieszcza swoje serwery w budynku spółki, która zapewnia mu odpowiednie warunki (miejsce, prąd, ochronę). W zamian pobiera opłatę instalacyjną i opłaty okresowe.
Spółka była zdania, że tego typu usługi świadczone zagranicznym klientom powinny być opodatkowane w miejscu siedziby kontrahenta. Uważała, że nie są one związane z nieruchomościami i przez to nie podlegają VAT w Polsce. Musiałyby bowiem dawać klientom swobodny wstęp do budynku, tymczasem mają oni tylko dostęp do swoich urządzeń – tłumaczyła.
Jej zdaniem nie są to też usługi magazynowania, bo istotą jej świadczeń nie jest przechowywanie sprzętu, tylko zapewnienie mu warunków działania w ramach ogólnoświatowej sieci, jaką jest internet.
Argumenty te nie przekonały dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że spółka powinna zapłacić podatek w Polsce, ponieważ nie mogłaby świadczyć usług w oderwaniu od budynku. Organ wskazał tu na analogię do usług magazynowania, które są traktowane jako usługi związane z nieruchomością.
Tak samo orzekł WSA w Warszawie. Uznał, że bez zainstalowania w budynku serwery byłyby bezużyteczne. A to, że działają w ramach ogólnoświatowej sieci, niczego nie zmienia – stwierdził WSA.
Tego samego zdania był NSA. Orzekł, że usługi związane z nieruchomościami to takie, które dają klientom prawo wstępu do budynku i nie musi on być nieograniczony. Za takie usługi uznaje się też te, w których udostępnienie nieruchomości stanowi centralny i nieodzowny element świadczenia – tłumaczyła sędzia Danuta Oleś.
Dla potwierdzenia tej tezy przywołała także wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 31 stycznia 2013 r. (w sprawie C-155/12).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 18 listopada 2014 r., sygn. akt I FSK 1656/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia