Od 1 lipca 2007 r. będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące udzielania pisemnych interpretacji prawa podatkowego. Odpowiedzi na wnioski podatników będzie udzielał minister finansów za pośrednictwem czterech wyznaczonych do tego izb skarbowych.

Józef Banach, radca prawny, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers wyjaśnił, że składając wniosek o interpretację pod rządami nowej regulacji, należy pamiętać, że o wydanie interpretacji będzie mógł ubiegać się każdy zainteresowany podmiot, także zagraniczny, który dopiero rozważa podjęcie działalności gospodarczej w Polsce.

- Interpretacje formalnie będą wydawane przez ministra finansów, a w praktyce z upoważnienia ministra przez dyrektora jednej z czterech izb skarbowych: bydgoskiej, katowickiej, poznańskiej lub warszawskiej; w zakresie akcyzy kompetencje przejmie MF. Wniosek powinien być przesłany lub bezpośrednio skierowany do właściwej izby. Warto zatem przed złożeniem wniosku przeanalizować praktykę stosowania przez właściwą izbę prawa, o które pytamy - radził Józef Banach.

Jednocześnie dodał, że wnioskodawcy powinni pamiętać, że nowe interpretacje będą chronić dany podmiot przed obowiązkiem zapłaty podatku tylko w stosunku do przyszłych stanów faktycznych. Natomiast w odniesieniu do stanów faktycznych istniejących przed doręczeniem interpretacji, mimo uzyskania korzystnej interpretacji, oznaczony podmiot nie będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, a interpretacja będzie chronić jedynie przed potencjalnymi sankcjami.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl