Urzędnicy skarbowi w miastach gospodarzach Euro 2012 oraz w miastach z infrastrukturą towarzyszącą mistrzostwom będą kontrolowali osoby prowadzące niezarejestrowaną działalność gospodarczą oraz te ukrywające rzeczywistą wysokość obrotów.

Jak powiedziała nam Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów, sprawdzani będą także sprzedawcy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania za jej pośrednictwem swoich obrotów.

Administracja skarbowa spodziewa się zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów w związku z odbywającymi się w tym roku w Polsce Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Stąd spodziewany wzrost wystąpienia takich zjawisk, jak wspomniane nierejestrowanie działalności gospodarczej lub nieujawnianie rzeczywistej wysokości obrotów.

Przedsiębiorcy i osoby, które będą chciały zarobić w czasie trwania Euro 2012 dodatkowe pieniądze, prowadząc przykładowo punkt małej gastronomii, powinny pamiętać o tym, że pracownicy fiskusa nie muszą wcale złapać nieuczciwych sprzedawców czy restauratorów na gorącym uczynku, np. na sprzedaży towarów poza kasą rejestrującą i bez wydawania paragonu fiskalnego kupującemu.

– Urzędy skarbowe będą przyglądały się handlowi w internecie oraz targowiskom i placom, gdzie sprzedawane są duże ilości akcesoriów związanych z Euro 2012 – przewiduje Przemysław J. Hinc, doradca podatkowy, członek zarządu w spółce PJH.

Kontrole podatkowe tej działalności nie muszą odbywać się na bieżąco w czasie trwania mistrzostw. Urzędnikom wystarczy zwykłe porównanie dokumentów dotyczących dokonywanych przez przedsiębiorców zakupów towarów ze sprzedażą oraz posiadanych zapasów magazynowych.

– Szczególną ostrożność powinny zachować te osoby, które już kiedyś, choćby przed kilkoma laty, prowadziły działalność gospodarczą i już wtedy miały obowiązek posiadania kasy rejestrującej – podkreśla Przemysław J. Hinc.

Może się okazać, że rozpoczynając działalność na Euro 2012, będą musiały taką kasę posiadać także teraz, i to już od pierwszej sprzedaży.

Grażyna J. Leśniak