Prawo do ulgi prorodzinnej nie przysługuje na dzieci będące na utrzymaniu rodziców, jednak pozostające przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim.
PORADA
Podatniczka ma na utrzymaniu syna w wieku 22 lat, który jest studentem. W 2007 roku nie osiągnął on żadnych dochodów. Syn od dwóch lat jest żonaty, jego żona także studiuje i w ubiegłym roku również nie uzyskała dochodów. Czy w takiej sytuacji można skorzystać z ulgi podatkowej na syna - pyta czytelniczka w liście do redakcji. Niestety, w opisanej sytuacji nie będzie to możliwe.
Anna Marciniak, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, podkreśla, że warunkiem skorzystania z ulgi jest wychowywanie dziecka przez rodziców.
- W przypadku gdy dziecko założyło własną rodzinę poprzez zawarcie związku małżeńskiego, to mimo faktycznego pozostawania na utrzymaniu rodziców nie istnieje możliwość skorzystania z ulgi na dziecko - mówi Anna Marciniak.
Nasza rozmówczyni podkreśla, że zawierając związek małżeński, syn z żoną stali się odrębnym podmiotem, także w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Wyjaśnijmy, że warunek wychowywania dziecka wynika z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca nie wymaga jednak, aby warunek ten był spełniony przez cały rok podatkowy.
W opisanym przypadku małżeństwo syna podatniczki trwa już jednak dwa lata. Zatem nie ma możliwości skorzystania z ulgi, gdyż warunek wychowywania dziecka (pozostawania jedną rodziną) nie był spełniony nawet przez część roku podatkowego.